Cato Hemmingby forsvarer i morgen sin doktoravhandling innen risikostyring og samfunnssikkerhet. Dette bildet er fra en reportasje i Aktuell Sikkerhet om sikkerheten i det nye regjeringskvartalet (foto: Even Rise).
Cato Hemmingby forsvarer i morgen sin doktoravhandling innen risikostyring og samfunnssikkerhet. Dette bildet er fra en reportasje i Aktuell Sikkerhet om sikkerheten i det nye regjeringskvartalet (foto: Even Rise).

Disputerer i morgen: – Breivik ble presset på tid og penger, og han mistet egenkontroll

Studier av Anders Behring Breiviks planlegging, beslutningsprosess og hans 22. juli-angrep, er noe av det Cato Hemmingby presenterer når han i morgen disputerer for ph.d.-graden i risikostyring og samfunnssikkerhet.

Publisert

– Planlegging og valg av terrormål er komplisert og dynamisk for terrorister, fordi det er så mange faktorer som virker inn. Breivik måtte endre sine planer en rekke ganger og lyktes ikke med å gjennomføre sin opprinnelige plan. Breivik ble presset på både tid og penger, og han mistet noe av egenkontrollen over prosessen, opplyser Universitetet i Stavanger - hvor disputasen finner sted. De skriver videre:

– Studien av Breivik viser hva som faktisk skjedde med tanke på planlegging og forløp.

Avhandlingen som 50-åringen forsvarer i morgen, har tittelen «Terrorists and targets – A relationship founded on bad intentions, limited capacities and risk willingness».

Cato Hemmingby er utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og forsker ved Politihøgskolen. Han har studert terroristers valg av mål og hva som påvirker deres valg. Fra før har han en mastergrad i midtøstenstudier fra Universitetet i Oslo.

– Hemmingby har også studert militante islamister i Vest-Europa fra 1994-2016. Han har kartlagt hvilke mål de foretrekker, i hvilken grad de angriper vilkårlige sivile, om de prioriterer ubeskyttede mål fremfor objekter som er godt sikret, og om de har fokus på massedød. Forskningen viser at målvalg og angrepsmetoder som oftest er konservative, men utfordringen ligger i at de har en nærmest ubegrenset mengde mål å velge blant. Det er en tydelig preferanse for å angripe vilkårlig sivile i offentlig rom og offentlig transport, og utover det er også politi og militære attraktive målgrupper, opplyser Universitetet i Stavanger.

Powered by Labrador CMS