–  Vi har arbeidet med dette prosjektet en liten stund og er stolte av produktet vi leverer fra dag en, sier Christian Rist om Skogen Sikkerhet & Service AS (arkivfoto: Even Rise)
– Vi har arbeidet med dette prosjektet en liten stund og er stolte av produktet vi leverer fra dag en, sier Christian Rist om Skogen Sikkerhet & Service AS (arkivfoto: Even Rise)

Christian Rist starter nytt vaktselskap

Snaue to måneder etter at Christian Rist varslet sin avgang som leder av Zone Security, er han tilbake i sikkerhetsbransjen. Denne gang som daglig leder, styreleder og medeier i nystartede Skogen Sikkerhet & Service AS.

Publisert Sist oppdatert

I tillegg til vektertjenester vil selskapet satse på bemanning. I første omgang er virksomhetens nedslagsfelt Østlandet. Selskapet vil i løpet av uka sende endelig søknad til Innlandet politidistrikt om godkjenning til å drive vaktselskap.

– Vi har to store kontrakter som starter allerede i dag 1. april. Dette omfatter leveranser av vertskapstjenester, sier Christian Rist.

– Per nå har vi avtale om oppdrag som genererer over fem millioner kroner i årlig omsetning, og sju til åtte heltidsansatte i tillegg til hjelp på deltid. Når vi vokser ser vi i første omgang for oss 15 ansatte på heltid og 15 personer på deltid, legger han til.

Christian Rist ledet Zone Security fra etableringen i 2014.

Skogen Sikkerhet & Service vil i tillegg til vektertjenester og opplæring, blant annet tilby tjenester til hotell og kjøpesentre. Dette kan være resepsjonister, kokker og servitører.

– Det er stor etterspørsel etter denne type tjenester over hele landet, og vi ønsker å fasilitere disse tjenestene for våre kunder. At dette blir spennende er det ingen tvil om, sier Christian Rist.

Skogen Sikkerhet & Service vil ha kontor på Dal nord for Jessheim i fellesskap med enkelte av sine søsterselskaper i Skogen Group.

Skogen Group AS, som tidligere het Blostrupmoen Medical Equipment AS, er en del av et konsern sammen med Blostrupmoen Norge AS, Blostrupmoen Bygg & Eiendom AS, Skogen Restaurant AS, Blostrupmoen Eiendomsutvikling AS og Skogen Joy AS (kilde: Proff.no).

Hovedpersonen bak selskapene er Lars Håkon Blostrupmoen som i utgangspunktet vokste stort med hjertestartere og førstehjelpsprodukter. De siste årene er han mest profilert som arrangør av Trestokkfestivalen og andre aktiviteter på Finnskogen.

– Da beslutningen om å ta en pause med Trestokkfestivalen ble tatt, åpnet det opp for at vi kunne se på muligheten for å gjøre alvor ut av tankene om den type virksomhet som Skogen Sikkerhet & Service skal drive, sier styreleder Henning Myrer i Skogen Group AS.

– Kjernevirksomheten i konsernet er fortsatt Blostrupmoen Norge som leverer hjertestartere, førstehjelp og kursing innenfor disse feltene. Vi vil med det nye selskapet kunne tilby tjenester til hele Østlandet på sikt, og dra synergier mellom de ulike datterselskapene i konsernet, legger han til.

En av synergiene han peker på, er generell kursvirksomhet - spesielt innen hjertestartere.

– Å ha vektere som er utdannet innen førstehjelp, og som har tilgang på hjertestarter når de er på jobb, blir en stor styrke. Antallet hjertestartere øker, men kunnskapen til å bruke dem er dessverre mangelfull hos mange. Når det gjelder hjertestartere er Blostrupmoen best i Norge, så dette blir et godt samarbeid, sier Christian Rist.

I tillegg til rollene som styreleder, daglig leder og medeier, går Christian Rist inn i konsernstyret.

– Gjennom holdingselskapet mitt eier jeg 20 prosent i sikkerhetsselskapet, og jeg har opsjoner i morselskapet, sier Christian Rist.