Salgskonsulent Hans-Petter Svendsen, Sarpsborg kommunes innkjøpsrådgiver Venera Mehmeti og avdelingsleder Jan Grimsrud ser frem til å samarbeide i årene som kommer (foto: Privat).
Salgskonsulent Hans-Petter Svendsen, Sarpsborg kommunes innkjøpsrådgiver Venera Mehmeti og avdelingsleder Jan Grimsrud ser frem til å samarbeide i årene som kommer (foto: Privat).

Certego vokser i Østfold

Ikke lenge etter signeringen av en rammeavtale med Fredrikstad og Hvaler kommune, har Certego skrevet kontrakt med ytterligere en Østfold-kommune.

Publisert

Denne gangen er det Sarpsborg kommune som, etter en anbudskonkurranse, er blitt enige med Certego om samarbeid innen lås og beslag.

Rammeavtalen, som er en såkalt parallellavtale, har en estimert verdi på cirka fire millioner kroner for den to-årsperioden den gjelder for. Det er i tillegg en opsjonsavtale for ytterligere to år. Parallellavtalen innebærer at det er en leverandør til utover Certego som hovedleverandør.

– Certego er rangert som hovedleverandør og skal dekke alle enkeltanskaffelser med verdi under 200.000 kroner. For enkeltavtaler som stipuleres til å overstige dette beløpet, skal anskaffelsen gjennomføres som mini-konkurranse mellom Certego og den andre leverandøren, opplyser Certego.

Den andre leverandøren er Bravida Norge AS.

Tildelingskriteriene oppgitt i konkurransegrunnlaget var pris og kvalitet, vektet med henholdsvis 40 prosent på pris og 60 prosent på kvalitet.

– Som eneste tilbyder oppnådde Certego full score på begge kriteriene, sier innkjøpsrådgiver Venera Mehmeti i Sarpsborg kommune.

Eksempler på elementer under kvalitet er kompetanse, faglig utførsel og bestillings- og leveringsrutiner.

– Å vinne denne avtalen er viktig for oss og den bekrefter vår posisjon som markedsleder i sikkerhetsbransjen. Vi har samarbeidet tett med Sarpsborg kommune gjennom mange år og er svært glade for å kunne fortsette det gode samarbeidet, sier avdelingsleder Jan Grimsrud i Certegos Østfold-avdeling.

– Vi vil jobbe videre med å kontinuerlig forbedre vår konkurransekraft for å vinne nye oppdrag og avtaler der våre kunder skal oppleve at vi leverer de beste løsningene, til rett tid og til konkurransedyktige betingelser, sier Administrerende Direktør Rolf Gunnar Reisænen i Certego.

Powered by Labrador CMS