Fra venstre: Atle Magnussen (Fredrikstad Kommune), Jon Edgar Hobekk (Hvaler Kommune), Ivar Larsen (Fredrikstad Kommune),  Frank O. Larsen (Certego), Lars Ivar Vold (Certego), Jan Grimsrud (Certego) (foto: privat).
Fra venstre: Atle Magnussen (Fredrikstad Kommune), Jon Edgar Hobekk (Hvaler Kommune), Ivar Larsen (Fredrikstad Kommune), Frank O. Larsen (Certego), Lars Ivar Vold (Certego), Jan Grimsrud (Certego) (foto: privat).

Certego vant kommune-avtale

Certego har signert en felles rammeavtale med to Østfold-kommuner om levering av lås og beslag. Avtalen har en årlig estimert verdi på seks millioner kroner.

Publisert

Avtaleparten er et felles innkjøpssamarbeid mellom Fredrikstad og Hvaler kommune. Certego er rangert som nummer en av tre ulike leverandører som kommunene er blitt enige med. De øvrige i partene i parallellavtalen er Bravida og Låssenteret.

– Avtalen har en estimert årlig verdi på seks millioner og en varighet på to år med ensidig rett til opsjon for oppdragsgiver med ett + ett år, opplyser Certego.

– Å vinne denne avtalen er en stor fjær i hatten for oss, og en anerkjennelse av leveransekraften og miljøsatsingen vi har i Certego, sier Østfolds-avdelingens leder Jan Grimsrud.

– Som nummer en av tre leverandører skal Certego dekke alle enkeltanskaffelser med verdi under 100 000 kroner. For enkeltanskaffelser som stipuleres til mellom 100 000 kroner og 200 000 kroner kan kommunen velge å bestille direkte fra oss, eller gjennomføre en mini konkurranse mellom de tre leverandørene. Stipuleres anskaffelsen til å overstige 200 000 kroner, så skal anskaffelsen gjennomføres som mini konkurranse mellom alle tre, opplyser Certego.

Tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget var vektet med 70 prosent pris/totalkostnad og 30 prosent på lavest mulig miljøbelastning fra transport.

– Certego oppnådde som eneste leverandør høyest mulig score på begge kriteriene. De kan tilby både de beste prisene i markedet og de var overlegne på kriteriet miljø, sier ingeniør FDVU Jon Edgar Hobekk i Hvaler Kommune.

– Certego er en viktig partner for oss da det kommer til sikring av våre eiendommer og brukere, og vi er glade for å kunne fortsette dette samarbeidet. Med sin lange historie som aktør i sikkerhetsmarkedet i Fredrikstad, er det ingen som kjenner låsene i byggene våre bedre enn dem, sier rådgiver for offentlige anskaffelser Ivar Larsen i Fredrikstad Kommune.

Powered by Labrador CMS