Mæland satser på IKT-sikkerhet

Næringsminister Monica Mæland søker råd hos Næringslivets Sikkerhetsråd når det gjelder IKT-sikkerhet. Enkle veiledninger er ett av tiltakene som vurderes for å øke bevisstheten.

Publisert

Fungerende direktør Arne Røed Simonsen i NSR. (Foto: Even Rise)

– Vi var i dag i et møte med statsråden. Hun ble blant annet orientert om hovedfunnene i Mørketallsundersøkelsen-2014. I den forbindelse var det naturlig også å snakke om ulike utfordringer som næringslivet har år det gjelder IKT-sikkerhet, sier fungerende direktør Arne Røed Simonsen i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

Mørketallsundersøkelsen viser blant annet at over halvparten av norske bedrifter utsettes for alvorlig datakriminalitet, og at de fleste av tilfellene kunne vært unngått.

Det var Monica Mæland som selv tok initiativet til dagens møte. I tillegg til å vise til den pågående diskusjonen om IKT-sikkerhet i næringslivet som er aktualisert gjennom flere rapporter siste halvår, poengterte hun i invitasjonen at dette også var et betydelig tema på Sikkerhetskonferansen som NSR arrangerte i forrige uke.

– Vi setter stor pris på statsrådens invitasjon og initiativ til et mulig fremtidig samarbeid om økt bevissthet rundt IKT-sikkerhet, sier Røed Simonsen.

– Noe av NSR skal gjøre i etterkant av møtet, er å komme med ideer og forslag til enkle tiltak for nettopp å få opp bevisstheten om temaet. Dette kan for eksempel være enkle veiledninger. Dette skal vi diskutere med Informasjonssikkerhetsutvalget i NSR, sier Røed Simonsen.