Anne-C Lite
Anne-C Lite

Fortsetter med fast ansettelse

Anne-Catherine Gustafson er ansatt som næringslivskontakt i Kripos. Politioverbetjenten har fungert i stillingen siden i fjor sommer.

Publisert

ANne-Catherine Gustafson gleder seg til fortsettelsen i funksjonen som næringslivskontakt i Kripos. (Foto: Evven Rise)

Hennes oppgave er å tilrettelegge for et bedre og mer strukturert samarbeid mellom næringslivet og politiet.

– Jeg gleder meg til å fortsette samarbeidet, både internt og eksternt. Det første året i stillingen ga absolutt mersmak. Mye er påbegynt og det ligger fantastisk mange muligheter i det videre arbeidet, sier Anne-Catherine Gustafson.

Hun er norsk politi sin første nasjonale næringslivskontakt, og begynte i den ettårige pilotprosjekt-stillingen i fjor sommer. Fra starten av ble den titulert som næringslivsrådgiver. Gjennom det året som har gått har Kripos sett nytten og viktigheten av funksjonen, og derfor bestemt seg for å videreføre den som en fast ordning.

Gustafson konkurrerte med åtte andre søkere.

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) og Finans Norge kjempet i mange år for at politikerne skulle innse behovet for en egen næringslivskontakt i politiet. Da statsbudsjettet for 2013 ble lagt frem, viste regjeringen politisk forståelse for dette.

Gustafson har helt siden hun begynte poengtert at allerede det finnes mye bra samarbeid mellom politiet og næringslivet, men at dette ofte er svært personrelatert.

– Vi må ta noen strategiske valg for hvordan fremtidens samarbeid mellom de to aktørene skal organiseres og formaliseres. Politiet er avhengig av kunnskap om hva som skjer der ute hvis vi skal klare å forebygge. Gjennom kunnskapsbasert arbeid kan vi rette innsatsen vår i riktig retning. Det er viktig å identifisere utfordringene hvis vi skal klare å forebygge ulike former for kriminalitet. Til gjengjeld besitter vi kunnskap som næringslivet både ønsker og har behov for. Ressursene må finne hverandre, sier hun.

Gustafson har frem til nå hatt en kontordag i uka hos NSR i Næringslivets Hus. Dette er noe Kripos vil videreføre.

Anne-Catherine Gustafson. (Foto: Even Rise)

– Det er svært nyttig og svært viktig å være tilstede der for å komme tett på kunnskapen om næringslivet og mulighetene som finnes. På den måten kan vi være i forkant og sammen iverksette forebyggende tiltak. Arbeidsmarkedskriminalitet er et av flere eksempler på hvordan vi kan - og har – samarbeidet tett. Dette gjelder både for å få en felles analyse av situasjonen og iverksettelse felles kriminalitetsforebyggende tiltak, sier Anne Catherine Gustafson.

Klikk her for å lese hva skrev Aktuell Sikkerhet på nett da Gustafson begynte sitt ettårige engasjement i pilotprosjektet i fjor.

"