Fikk fem ekstra-millioner til Lime-saken

Uten fem millioner friske ekstra-kroner fra sentralt hold, ville Romerike politidistrikt vært sjanseløse i kampen mot dagligvarekjeden Lime. Det bekrefter politimester Bjørn Vandvik overfor Aktuell Sikkerhet.

Publisert

Politimester Bjørn Vandvik ved Romerike politidistrikt. (Arkivfoto: Even Rise)

Etter godt over ett års politietterforskning mot Lime, er 18 personer med tilknytning til dagligvarekjeden hittil pågrepet og siktet i saken. Ti av dem skal ifølge politiet ha gjort seg skyldig i grov menneskehandel, og det er mistanke om tvangsarbeid i stor stil. Flere er siktet for heleri og bedrageri.

Både NAV og Skatt Øst er sterkt involvert i arbeidet med å avsløre det politiet mener er omfattende trygdemisbruk, ulovlig arbeid og generell økonomisk kriminalitet. Politiet karakteriserer det de har avslørt som et strukturert nettverk med profittbasert utnyttelse av både enkeltmennesker og samfunnet.

De som står bak ekstrabevilgningen som er øremerket til Lime-saken - og som har gjort etterforskningen mulig - er politiets samordningsorgan. De opererer på strategisk nivå der hovedoppgaven er å bidra til en styrking av politiets innsats mot alvorlig, organisert og grenseoverskridende kriminalitet. Arbeidskriminalitet, som i Lime-saken, faller ifølge politiet absolutt inn under denne kategorien.

Organet ledes av assisterende politidirektør. Assisterende riksadvokat, Kripos-sjefen og politimesteren i Oslo utgjør den øvrige medlemsmassen. Kripos fungerer som et sekretariat og står bak innstillingen som ligger til grunn for bevilgningene som samordningsorganet gjør.

– Romerike politidistrikt har hatt god støtte fra samordningsorganet. Denne støtten har i stor grad bidratt til at vi har klart å følge opp Lime-saken på en god måte.

Det sa Bjørn Vandvik under tirsdagens pressekonferanse i kjølvannet av aksjonen som ble gjennomført over store deler av Østlandet. 210 politi-ansatte deltok. For å illustrere hvor kompleks saken er, poengterer politimesteren at den inneholder mange forhold som representerer ulike typer kriminalitet og ulike typer straffbare forhold.

Etter pressekonferansen løftet Vandvik ytterligere på sløret. Han svarte følgende på Aktuell Sikkerhets spørsmål om hvor mye penger samordningsorganet har lagt på bordet til bruk i Lime-etterforskningen:

– Vi har fått cirka fem millioner kroner til denne saken. Det er ingen tvil om at pengene har vært avgjørende for at vi kunne komme dit vi er i dag. I tillegg til at bidraget har muliggjort finansiering av konkrete og omfattende etterforskingsskritt, er bevilgningen en anerkjennelse av at slike saker skal prioriteres av politiet. Dette er en motivasjonsfaktor i seg selv, samtidig som tildelingen av midler skaper en forventning om at det blir levert resultater, sier Vandvik.

Nesten halvparten av beløpet som Romerike politidistrikt har fått til saken, ble bevilget allerede i fjor.

Aktuell Sikkerhet har tidligere omtalt politiets samordningsorgan, som for alvor kom i søkelyset i januar da de møtte kontrollorganene innen skatt, arbeidstilsyn, toll og trygdeytelser, samt representanter for næringslivet. Dette skulle bli starten på et samarbeid som politidirektør Odd Reidar Humlegård da uttalte at burde vært realisert langt tidligere. Også Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) applauderte tiltaket.

– Dette kommer til å bli veldig bra, og jeg forventer at vi i tiden som kommer ser en økning i antallet oppklarte arbeidskriminalitets-relaterte saker, sa daværende NSR-direktør Kristine Beitland i januar.

På nevnte møte mellom samordningsorganet, kontrolletatene og næringslivet ble det besluttet å gjennomføre en strategisk analyse av arbeidsmarkedskriminaliteten. Denne er nå i sluttfasen og legges frem når partene møtes i november.

Mannen bak Lime-kjeden er en 37-åring som i august ble pågrepet på Oslo Lufthavn. Da var han i ferd med å forlate Norge. Han ble siktet for blant annet grov menneskehandel og deretter varetektsfengslet. Siktelsen mot gründeren omfatter også unndragelse av merverdiavgift og arbeidsgiveravgift i størrelsesorden seks millioner kroner. Han er i tillegg mistenkt for å ha organisert omfattende trygdemisbruk og svart arbeid.

Romerike politidistrikt har aldri tidligere hatt en tilsvarende sak av slikt omfang.

Hele 280 personer var delaktige i dagens aksjon, som blant annet foregikk i Rælingen, Skedsmo, Ski, Oslo, Asker, Bærum og Larvik hvor kjeden har butikker. I tillegg til at det er ransaket i 20 av dem, har tjenestemenn også ransaket på de involvertes privatadresser. Alle butikkene i kjeden er ifølge politiet involvert i straffesaken. De ni som politiet ikke ransaket i dag, har hatt kontroll fra NAV og Skatt Øst.

– Ti politidistrikter, Kripos og Økokrim har vært representert. Det samme har NAV og Skatt Øst, sier politimester Bjørn Vandvik.

I likhet med Romerike politidistrikt, har heller ikke Skatt Øst tidligere hatt en så omfattende og krevende sak.

Her kan du lese mer om samordningsutvalget.

Her kan du lese hva avtroppende NSR-direktør Kristine Beitland sa etter januar-møtet.

Dette sto på lederplass i Aktuell Sikkerhet etter møtet i januar.

"