- Et etterlengtet oppkjøp

Konsernsjef Heine Wang sier han lenge har ønsket Svensk Bevakningstjänst inn i Nokas. – Tiden er inne for å styrke vår konkurransekraft i det svenske markedet, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Konsernsjef Heine Wang. (Foto: Even Rise)

Svensk Bevakningstjänst er som Aktuell Sikkerhet meldte tidligere i dag, solgt til Norge. Det anerkjente sikkerhetsselskapet med 2.200 ansatte omsetter for nærmere 900 millioner svenske kroner. Så snart konkurransemyndighetene i Sverige sier ja, vil Nokas nærmest umiddelbart tilføre virksomheten de tjenester som skal til for å bli en totalleverandør av sikkerhet.

Nest størst

– Etter en vellykket restrukturering av det norske markedet gjennom oppkjøpet av G4S og Skan-kontroll, er tiden nå inne til å styrke vår konkurransekraft i det svenske markedet. Målsetningen vår er å skape et skandinavisk hjemmemarked for videre vekst i Europa. Nokas har i lang tid ønsket å få det meget lønnsomme svenske selskapet Svensk Bevakningstjänst inn i konsernet. Våre tidligere oppkjøp i det svenske markedet har hatt som mål å bygge opp under et stort oppkjøp innenfor vakttjenester, sier Heine Wang.

Gjennom dette kjøpet blir Nokas det nest største sikkerhetsselskapet i Sverige.

"

Det blir flere svenskregistrerte Nokas biler å se i tiden som kommer. (Foto: Even Rise)

Samtidig øker de posisjonen sin som et av de mest omfangsrike og betydelige sikkerhetskonsern i Norden.

Det er Axel Johnson AB som selger Svensk Bevakningstjänst. De overtok selskapet i 1999. Siden den gang har omsetningen i sikkerhetsvirksomheten steget fra 60 til nesten 900 millioner svenske kroner.

Administrerende direktør i Axel Johnson AB, Fredrik Persson, sier dette om Svensk Bevakningstjänst og salget til Nokas:

– Gjennom Nokas får Svensk Bevakningstjänst en sterk eier med en tydelig nordisk og europeisk vekststrategi. Avtalen styrker både SBT og Nokas sin konkurransekraft i markedet. Selskapet har hatt en fantastisk utvikling og det har vært inspirerende å se det vokse til hva det er i dag. Jeg vil gjerne takke medarbeiderne som har gjort dette mulig, og jeg er overbevist om at veksten for selskapet kommer til å fortsette sammen med Nokas.

Dagens oppkjøp skjer mindre enn ett år etter at de la 290 millioner kroner på bordet for å kunne kjøpe den norske delen av G4S. I mellomtiden har de også overtatt hele eierskapet i AS Skan-kontroll.

7000 til 8000 ansatte

Kjøpet i Sverige fører til at det norske sikkerhetskonsernet får en årlig totalomsetning på nærmere 4,5 milliarder kroner.

Frem til oktober i fjor hadde Nokas cirka 2500 ansatte. Dette ble nesten doblet etter G4S-oppkjøpet.

Forutsatt at konkurransemyndighetene tillater Nokas å overta Svensk Bevakningstjänst, vil konsernsjef Heine Wang i tiden fremover lønne mellom 7000 og 8000 medarbeidere. Eksakt antall er neppe klart før synergiene av oppkjøpet er trukket ut og organisasjonen har gått seg til.

Fra før har Nokas vært representert i Sverige med cirka 300 ansatte innen vakt og teknikk. Nokas Värdehantering AB (Sveriges svar på Nokas Cash Handling) teller cirka 600 ansatte. Nå økes den svenske andelen av Nokas-ansatte med cirka 2200 personer.

Organisasjon som i Norge

Svensk Bevakningstjänst ledes av administrerende direktør Anders Lönnebo. Han er godt ansett i den svenske sikkerhetsbransjen generelt og det ligger i kortene at han, sammen med dagens øvrige ledelse, vil styre virksomheten videre.

– Vi ser frem til å inngå som en del av Nokas-konsernet og gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å sette Nokas tydeligere på det svenske kartet. For våre kunder betyr oppkjøpet at vi i større grad kan tilby komplette sikkerhetsløsninger på alle plan. Dette gir oss økt konkurransekraft hvor vi har satt oss klare mål om å bli en enda tydeligere sikkerhetsleverandør i Sverige, noe våre kunder og medarbeidere vil sette pris på. Vi skal fortsatt sørge for høy leveransegrad på våre produkter og tjenester, og opprettholde kundenes tillit og forventning til kvalitet og økonomi, sier Lönnebo.

Etter at Nokas hartilført Svensk Bevakningstjänst tjenester de ikke tidligere har hatt vil selskapet om kort tid fremstå som en totalleverandør av sikkerhetsprodukter tilsvarende Nokas-organisasjonen vi kjenner i Norge.

Nokas sin nyervervelse i Sverige markedsfører tjenestene sine som «service og logistikk», «manuelle vakttjenester», «alarmsentral og teknikk», «utdannings- og konsulenttjenester», «ledsagertjenester» og «konsulenttjenester».

Etter det Aktuell Sikkerhet erfarer, blant annet ut fra praksisen ved de mange titalls oppkjøp som Nokas tidligere har gjort, er det grunn til å tro at Svensk Bevakningstjänst vil bli driftet av de norske gründerne så snart konkurransemyndighetene gir klarsignal.

Nokas-konsernet teller nå - forutsatt at konkurransemyndighetene sier ja - flere enn 7000 ansatte. (Foto: Even Rise)