Ny NorSIS-sjef fra Forsvaret

Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) har ansatt ny administrerende direktør. Vedkommende har forsvarsbakgrunn, solid ledererfaring og har de siste 15 årene arbeidet med informasjonssikkerhet og cyberoperasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Den nye sjefen er Roger Johnsen som kommer fra stillingen som seksjonssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter. Han tiltrer ved nyttår.

– Jeg går til denne jobben med kjempemotivasjon og med en god porsjon ydmykhet, sier han.

Johnsen hadde fra 2001 ansvaret for utviklingen av Forsvarets cyberdefense-kapasitet og ble i 2005 utnevnt som første sjef for Forsvarets senter for beskyttelse av kritisk infrastruktur. Senteret har siden den gang gjennomført en rekke operasjoner for å håndtere cyberetterretning og cyberangrep mot Forsvaret.

I 2009 ble han utnevnt til sjef for Forsvarets ingeniørhøgskole. Skolen utdanner spesialister innen drift av militære IKT systemer og datanettverksoperasjoner. Johnsen har også tjenestegjort i den internasjonale stabiliseringsstyrken i Afghanistan og deltatt i oppsetting av det felles nordiske styrkebidraget til Sudan. Fra 2013 tjenestegjorde han ved Forsvarets operative hovedkvarter, som har ansvaret for militær krisehåndtering og nasjonal myndighetsutøvelse.

Roger Johnsen er Oberstløytnant, og ved siden av sin brede utdannelse fra Forsvaret har han en mastergrad fra Norges tekniske Høgskole.

– Informasjonssikkerhet er blitt et grunnleggende behov i Norge. Vårt velferdssamfunn, vårt personvern, vår rettssikkerhet og våre bedrifter er avhengige av at vi som samfunn klarer å utvikle gode teknikker og metoder, men ikke minst forståelse for informasjonssikkerhet og gode informasjonssikkerhetsvaner. Dette er NorSIS’ ansvar. Og det er et stort ansvar. Jeg og alle som kjenner NorSIS er veldig imponert over hva NorSIS har oppnådd, sier den nye NorSIS-sjefen.

– Styret i NorSIS er svært fornøyd med at Roger Johnsen har takket ja til å lede NorSIS videre. Vi gleder oss voldsomt til å begynne å jobbe sammen med ham, sier styreleder Morten Irgens.

– Det er ikke et lite ansvar NorSIS har. Vi har de siste årene opplevd en sterk økning av angrep, svindelforsøk, spionasje og mislighold og misbruk av personopplysninger. Det rammer små og mellomstore bedrifter, og det rammer den jevne nordmann. NorSIS gjør og må gjøre en veldig bra jobb. Derfor er Roger Johnsen den rette, legger Irgens til.

Det er Tone Hoddø Bakås som i dag er konstituert administrerende direktør ved NorSIS. Hun har hatt denne funksjonen siden administrerende direktør Tore Larsen Orderløkken tidligere i år gikk over til stillingen som Vice President Sikkerhet i Evry. Roger Johnsen kommer fra Lillehammer. NorSIS har kontoret sitt i en annen mjøsby, nemlig Gjøvik.