Vaktselskap mistenkt for alvorlige lovbrudd skulle passe på Høyre-landsmøtet

Når statsminister Erna Solberg og resten av Høyre benker seg ned til landsmøte fredag, skulle konkursselskapet Safe Security AS ha ivaretatt sikkerheten. På tross av kommunikasjon med politiet om valg av selskap, ble det aldri advart om at Safe Security mistenkes for alvorlige brudd på vaktvirksomhetsloven og at de derfor sto i fare for å bli fratatt godkjenningen.

Publisert Sist oppdatert

I dag har Høyre i all hast startet arbeidet med å skaffe et nytt vaktselskap til å ivareta sikkerheten under landsmøtet som starter på Gardermoen fredag. I motsetning til Fremskrittspartiet som lot det konkursrammede Safe Security passe på sitt landsmøte frem til i går, understreker Høyre at de ikke kan kjøpe tjenester fra et selskap som er under konkursbehandling uten at bostyreren velsigner det.

- Vi brukte Safe Security som sikkerhetsleverandør under fjorårets landsmøte, og hadde skrevet kontrakt med dem også i år. Først gjennom nyhetsreportasjer som Aktuell Sikkerhet skrev i helga, ble vi kjent med at selskapet er konkurs og faktisk ikke lenger eksisterer. På et tidspunkt ble vi også oppringt fra selskapet med beskjed om konkursen, sier organisasjonssjef Thomas Berg Olsen i Høyre.

Han understreker at det ikke på noe tidspunkt har vært aktuelt for Høyre å inngå noe eventuelt samarbeid med tidligere Safe Security for å skaffe vektere til arrangementet slik situasjonen utviklet seg.

- Nå må vi bruke den korte tiden som er igjen til å skaffe en ny, seriøs sikkerhetsleverandør. Den jobben startet vi i formiddag, og vi fortsetter til vi finner en avklaring i ettermiddag eller i morgen. Det er en forutsetning for oss å benytte en aktør som har alle godkjenninger og skattemessige forhold i orden. Dette vil vi be om at dokumenteres i den grad det lar seg gjøre. Det er også en fordel med en aktør som kjenner hotellet vi skal være på, sier Berg Olsen.

Uavhengig av konkursen startet politiet i Gudbrandsdal en prosess for å tilbakekalle godkjenningen som Safe Security har for å drive vaktvirksomhet. Bakgrunnen var funn under en kontroll hos selskapet i mars. Det politiet da kom over, karakteriseres som grove brudd på blant annet vaktvirksomhetsloven.

- Er du betenkt over at Høyre under landsmøtet – hvor blant andre statsministeren og ti statsråder er til stede - hadde valgt å bruke et sikkerhetsselskap med en ledelse som politiet mener ikke er skikket etter kravene i vaktvirksomhetsloven.

- Nå er det ikke slik at dette selskapet skulle ivareta statsministerens sikkerhet. Det er det andre som gjør. Men Safe Security skulle sørge for sikkerheten under arrangementet, et arrangement hvor også statsministeren er tilstede. Vi har vært i kontakt med både Romerike politidistrikt og andre politiinstanser i forkant, der vi har orientert om valget av vaktselskap. Men ingen har advart oss, sier Berg Olsen.

- Burde dere blitt advart?

- Det har jeg ingen formening om, sier Berg Olsen.

Fredag skrev Aktuell Sikkerhet at Safe Security, med hovedkontor i Lillehammer, var slått konkurs av skattemyndighetene. Det skjedde etter at daglig leder Bjørnar Borge ikke klarte å gjøre opp selskapets gjeld på litt over to millioner kroner.

- Boet vil ikke under noen omstendighet tre inn i noen av avtalene som ble gjort før konkursåpningen. Ingen kan derfor påberope seg å jobbe for Safe Security AS etter onsdag 30. april, sa bobestyrer, advokat Svein-Harald Foss, til Aktuell Sikkerhet lørdag.

- Dersom noen av vekterne i det som var Safe Security AS jobber nå, må dette være et forhold mellom hver enkelt oppdragsgiver og vekterne selv. Verken det som var Safe Security AS eller jeg har noe med det å gjøre selv om det eventuelt kan være i strid med loven, la han til.

- Vi kan ikke la vektere fra Safe Security ha ordenvaktoppdrag i vår krets så lenge selskapet faktisk ikke eksisterer som følge av onsdagens konkursåpning. Det er slik at vektere må være ansatt i et godkjent vaktselskap for å utføre vekteroppgaver, sa førstebetjent Morten Haukeland ved Sentrum politistasjon i Oslo lørdag kveld – etter å ha pålagt et utested i Oslo å sende hjem Safe-Security-vektere og få de erstattet med ordensvakter fra et godkjent selskap. Alternativet var å stenge stedet.

Daglig leder Bjørnar Borge hevdet lørdag formiddag dette:

- Vi har hatt en dialog med Gudbrandsdal politidistrikt og der fått en dispensasjon til å levere tjenester inntil videre.

Mandag ettermiddag har han fortsatt ikke besvart Aktuell Sikkerhets oppfølgingsspørsmål fra lørdag om han med «vi» mener seg selv, det gamle selskapet eller boet.

Politimester Arne Hammersmark ved Gudbrandsdal politikammer opplyser til Aktuell Sikkerhet at det boet er gitt anledning til å drive inntil videre. Men dette er altså ikke aktuelt ifølge bostyreren.

- Når det gjelder varslet om den mulige tilbakekallelse av selskapets tillatelse, så har jeg svart på denne og opplyst hvilke forbedringstiltak jeg har iverksatt. Med andre ord mener jeg at det ikke var noen grunn til å vurdere tillatelsen vår, sa Borge til Aktuell Sikkerhet fredag.

"