Ekstra vekter-innsats mot terror

Umiddelbart etter at det i dag ble offentliggjort at Norge er utsatt for en konkret terrortrussel, gikk Securitas og Nokas ut til sine ansatte med pålegg om ekstraordinær vaktsomhet.

Publisert

Ingen av selskapene har mottatt noen formell henvendelse fra myndighetene om å bistå i forebyggingen av ett eller flere eventuelle terrorangrep.

– Vi er vårt ansvar bevisst, og vet at vi har både organisasjon og mannskaper som er godt egnet til å bidra i en slik forebyggende fase av terrortrusselen som Norge står overfor. Gjennom våre vektere har vi mange øyne der ute som observerer, og som kan rapportere mistenkelige forhold, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Jarle Ramskjær i Securitas.

Også Nokas har iverksatt tiltak på eget initiativ. Kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen sier at deres ansatte ble informert via selskapets kommunkasjonskanaler tidlig på formiddagen.

– Alle ansatte er bedt om å være ekstra årvåkne og holde seg kontinuerlig oppdatert om situasjonen gjennom media. Selv om myndighetene ikke har kontaktet oss spesifikt om trusselsituasjonen, har vi kundeforhold med flere offentlige instanser som gjør at det er naturlig med en kontinuerlig dialog om situasjonen. Dersom det blir behov for ytterligere innsats om trusselbildet skulle endre seg, er vi forberedt på å bidra med det, sier Mauritzen.

Det var klokka ti i dag, torsdag, at Justisminister Anders Anundsen, PSTs sjef Benedicte Bjørnland og fungerende politidirektør Vidar Refvik informerte landets befolkning om at det foreligger informasjon om et terrorangrep i Norge en av de første dagene.

Sikkerhetsbransjen har siden 22. juli-terroren bedt myndighetene om å bli tatt med i den offentlige beredskapsplanleggingen. Bakgrunnen for dette ønsket, som foreløpig ikke har ført frem, er situasjonen som åpenbarte seg sekunder etter at bomben eksploderte i Regjeringskvartalet for tre år siden.

Både en Fafo-rapport og Erik Schjenkens masteroppgave omtaler hvilke viktige ressurs sikkerhetsbransjen med sine vektere var den gang. De startet førstehjelpsarbeid før nødetatene kom til åstedet, og ble brukt til blant annet evakuering og trafikkdirigering. Utfordringen var imidlertid at det ikke eksisterte noe planverk som inkluderte vekterne. Dette presiseres spesielt i Schjenkens masteroppgave.

Heller ikke i dag er vekterne og den private sikkerhetsbransjen inkludert i slike planer. Sikkerhetsbransjen mener at mange tusen vektere rundt i det ganske land er en betydelig ressurs som vil kunne frigjøre nødetatene fra ikke-faglige oppgaver til mer presserende oppgaver innen sine egne fagområder.

– All den tid vi ikke er inkludert i planverket, er jeg ikke overrasket over at vi ikke er kontaktet i dag. Men som sagt er vi vårt samfunnsansvar bevisst, og bidrar selvfølgelig med forebyggende innsats i tråd med den oppfordring myndighetene kom med til hele befolkningen i formiddag, sier Jarle Ramskjær.

– Vi har flere kunder som har bedt om økt vakthold i forbindelse med det økte trusselbildet, og det er helt naturlig når PST kommer med slik informasjon som de gjorde i dag, sier Ådne Mauritzen.

Næringslivets Sikkerhetsråd gikk tidligere i dag ut med oppfordring til norsk næringsliv:

– Det vi generelt kan si er at det nå er lurt at de virksomheter som har beredskapsplaner, nå går gjennom disse, og forsikrer seg om at de er oppdatert, sier fungerende direktør Arne Røed Simonsen til NRK.

– Og selvsagt hele tiden rette seg etter de oppfordringer politiet kommer med, legger han til.

"