Mil Sec utvider

For ikke lenge siden organiserte Mil Sec Norge AS sine teknologiske produkter inn i selskapet Key-Control AS. Nå etablerer de Howeni Eurosafe Norway AS.

Publisert

Howeni Eurosafe har vært en av de ledende sikkerhetsleverandørene i Danmark siden de ble etablert der i 1963. Gjennom sine 22 proudktområder har de 20 000 kunder bare i Danmark.

– I Norge vil Howeni Eurosafe Norway AS ha fokus på supplerende produkter til Mil Secs allerede etablerte produktspekter innen fysisk sikkerhet. Hovedfokuset vil være innen CIT, verdihåndtering, blekk-sikring, forsegling, pengeskap og glassmontre, sier daglig leder Per Ove Paulsen.

Howeni Eurosafe har sammen med sveitsiske Villinger utviklet MiniPayIn. Dette er et produkt som teller sedler og sørger for trygg oppbevaring, samtidig som dataene overføres til samarbeidende CIT-partner slik at midlene gjøres tigjengelig på sluttbrukers konto.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon for både sluttbruker og CIT-partner. Sluttbrukeren får midlene tilgjengelig raskere på sin konto, og CIT-partneren kan effektivisere sin logistikk, sier Paulsen.

Gjennom Mil Sec Norge AS, Key-Control AS og Howeni Eurosafe Norway AS føler vi oss godt rustet til å møte våre kunders aktuelle og fremtidige sikkerhetsutfordringer, legger han til.