Omsetningsvekst på 400 millioner kroner

Vakt- og sikkerhetsbransjen, som blant annet reddet 245 mennesker fra å dø i fjor, økte omsetningen med 400 millioner kroner fra 2011 til 2012.

Publisert

Den totale omsetningen i den delen av vakt- og sikkerhetsbransjen som var organisert i NHO Service i 2012, var på 6,9 milliarder kroner. NHO Service organiserer 177 bedrifter innen vakt og sikkerhet. Dette er 80 prosent av hele bransjen der det totale konkurranseutsatte markedet hadde en omsetning på 8,6 milliarder kroner.

Som Aktuell Sikkerhet har skrevet tidligere, skyldes veksten i vakt- og sikkerhetsbransjen i stor grad behov og bevisstgjøring som dukket opp i kjølvannet av terrorangrepene mot Regjeringskvartalet 22. juli i 2011. Markedet har i økende grad etterspurt opprustning av eksisterende systemer og innkjøp av nye. Det er derfor i vesentlighet innenfor teknikk bransjen har hatt den største veksten.

Omsetningsøkningen kommer frem i NHO Service sin årlige beretning med statistikk og trender for samtlige fagområder de organiserer. Denne blir offentliggjort om kort tid.

82 prosent av til sammen 8040 årsverk i medlemsbedriftene ved utgangen av 2012 var fylt av vektere. Nesten 2,3 milliarder av totalomsetningen på 6,9 milliarder kroner kom fra nettopp vakthold.

Rapporter som NHO Service har fått fra medlemmene, viser at 245 menneskeliv ble reddet av ansatte i vakt- og sikkerhetsbransjen i 2012. Dette dreide seg om personer som fikk øyeblikkelig hjelp ved blant annet hjertestans, og overdoser. 800 andre fikk førstehjelp i forbindelse med alt fra drukning og bevisstløshet til blødninger og mindre skader.

Hele 67 000 personer ble bortvist av vektere i 2012. Halvparten av bortvisningene knyttet seg til kollektivtransport, mens den andre halvparten knyttet seg til annen publikumsrettet tjeneste. Bransjen holdt tilbake 28 300 personer samme år. Disse kunne knyttes til for eksempel butikktyveri, bilinnbrudd, lommetyveri, bråk, sniking på kollektive transportmidler, graffiti eller urinering.

NHO Service-medlemmene som håndterer boligalarm mottok 1,7 boligalarmer i 2012. Det ble gjennomført 43 500 utrykninger. 7 500 av disse var reelle. Når det gjelder bedriftsalarmer, rykket medlemsbedriftene ut 77 900 ganger. 41 300 av disse var reelle.

Ifølge tallene fra NHO Service har medlemsbedriftene i underkant av 50 prosent av det tekniske markedet.