Dobling av ID-tyverier og 30 000 pass på avveie

Cirka 230 000 nordmenn er hittil i år rammet av svindel og misbruk av sin egen ID. Dette er flere enn dobbelt så mange som ble rammet av ID-tyveri i fjor.

Publisert

– Vi må tenke nytt rundt hva som er godt personvern. Jeg tror flere har blitt nervøse for å få identiteten sin stjålet, sier skattedirektør Hans Christian Holte til Dagens Næringsliv.

For ikke lenge siden brakte Aktuell Sikkerhet til torgs tall fra forsikringsselskapet Tryg som hevder at cirka 240 000 nordmenn er rammet av identitetstyveri, og at det anslagsvis tar halvannet år før disse tyveriene oppdages.

– Jeg er sikker på at det ikke ville tatt lang tid å finne ut det meste om hva en person har drevet med de siste ti årene, eksempelvis gjennom søk i skattelister og sosiale medier. Og det er klart at når det er såpass enkelt, vil det skje en økning i denne typen kriminalitet, sier seniorrådgiver Christian Meyer i NorSIS.

– Vi vil se at den typiske våpenbaserte ransformen sakte forsvinner til fordel for digital kriminalitet slik som dette, fordi det er enklere å gjennomføre og sjelden påfører fysisk skade, fortsetter han.

Det er ifølge Dagens Næringsliv beregnet at ID-tyverier hos nordmenn kostet 2,7 milliarder kroner. Dette baseres på tall fra sikkerhetsselskapet Affinion International.

Her kan du lese hva Aktuell Sikkerhet skrev da en forretningsmann nylig fikk stoppet en gravemaskinhandel som kjeltringer forsøkte å utføre i hans navn etter ID-tyveri.

Her kan du lese hva Dagens Næringsliv skriver i dag.

Også VG omtaler problematikken rundt ID-tyverier basert på reportasjen i Dagens Næringsliv.

NRK omtaler i dag at 30 000 norske pass er meldt på avveie siste år. Dette er omtrent dobbelt så mange som for ti år siden. Av disse er et par tusen meldt stjålet, de øvrige er blitt borte på annet vis.

"