Du er her

– Vil mangle 4.000 IKT-sikkerhetsfolk i 2030

– Etterspørselen etter personer med IKT-sikkerhetskompetanse i 2013 estimeres til 15.000. NIFU krever politisk handling for å komme dette i møte.
Av Even Rise
Publisert 10.08.2017 10:42

– Tilgangen på personer med IKT-sikkerhetskompetanse vil i 2030 være på knapt 11.000. Dermed vil det om 12 år være et estimert gap på mer enn 4.000 personer mellom det faktiske antallet som har IKT-sikkerhetskompetanse og det faktiske behovet. For å lukke gapet må tilbudssiden økes med vel en tredel, nærmere 37 prosent. Dette er ikke enkelt og vil kreve politisk handling, hevder Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Dette kommer frem i et notat NIFU har skrevet på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet.

Her kan du lese om 14 ekstra studieplasser opprettet på Master informasjonssikkerhet.

Der, som ellers i samfunnet, legges det til grunn at utfordringene knyttet til IKT-sikkerhet øker.

– IKT-sikkerhet må ses på som en sentral utfordring på alle samfunnsnivåer, både for enkeltindivider, næringsliv, offentlig sektor, nasjonal infrastruktur og samfunnssikkerhet generelt, oppfordrer NIFU.

Formålet med NIFUs studie har vært å frembringe oppdatert kunnskap om tilgangen på IKT-sikkerhetskompetanse og høyere utdanning/spesialkompetanse sett i forhold til arbeidslivets fremtidige behov for – både i offentlig og privat sektor.

– Fremskrivningene baserer seg på tilgjengelig informasjon og statistikk, og bygger derfor i høy grad på historiske forhold. NIFU har forsøkt å ta med andre forhold, blant annet den observerte økningen i antall studenter og uteksaminerte kandidater i årene 2012 til 2016. Likevel ser NIFUs forskere en betydelig underdekning i 2030, opplyser NIFU.