Du er her

Verdensledere samarbeider om velferd og sikkerhet

Innovative og fremtidsrettede løsninger innen velferds- og sikkerhetssektoren. Det er hva Stanley Security og Esmart Systems sammen skal utvikle og levere i tiden som kommer.
Av Even Rise
Publisert 09.11.2017 19:20

Det er knyttet store forventninger til det strategiske partnerskapet mellom de to verdensledende selskapene innen hvert sitt forretningsområde.

Esmart Systems i Halden påberoper seg å være best på kunstig intelligens og maskinlæring, mens Stanley Security er største leverandør når det gjelder elektronisk sikkerhet – blant annet med løsninger innen alarmsikring, sikkerhetskameraer og adgangskontroll. Allerede før Stanley på nyåret flytter hele virksomheten sin til nye lokaler i Nydalen i Oslo, vil deres avanserte alarmstasjon og responssenter bli tatt i bruk på samme sted.

– Partneravtalen handler om utvikling av fremtidens sikkerhetstjenester. For å få dette til skal vi utnytte nye teknologiske muligheter i nye markeder; som IoT (internet of things – tingenes internett), smart office, smart home, velferdsteknologi og smart city.

– Vi har i lengre tid vært på jakt etter en innovativ partner som kan løfte vår egen digitaliseringsprosess, og som samtidig er så komplementær at vi kan ha et konkret markedssamarbeid. Gjennom dette samarbeidet får vi nettopp denne kombinasjonen slik at vi kan levere smarte og fremtidsrettede sikkerhetstjenester til kundene, sier Morten Munch-Olsen.

Han er direktør for forretningsutvikling i Stanley Security, og får støtte fra administrerende direktør Espen Winther Knudsen.

– Jeg frykter ikke dagens konkurrenter, men jeg er redd for konkurrenter vi møter i fremtiden som vi ennå ikke vet hvem er. Derfor er det viktig å inngå allianser slik vi gjør med Esmart Systems, sa Winther Knudsen under signeringen av partneravtalen - hvor det fra begge parter ble understreket at risikoen ved ikke å gå videre i et strategisk tospann er for stor.

Både Stanley og Esmart Systems er enige om at en plattform som åpner for bruk av markedsledende datainnsamling fra IoT (tingenes internett) og AI (kunstig intelligens) ruster dem godt for videre utvikling. Reduksjon av operasjonskostnader er også en viktig brikke i samarbeidet.

– Samarbeidet med Stanley Security, som er store på sikkerhet både nasjonalt og internasjonalt, er viktig for oss i Esmart Systems. Vi blir nå i stand til å levere konkurransedyktige løsninger og tjenester til sikkerhetsmarkedet, noe som viser bredden av vår plattforms bruksområde, sier administrerende direktør Knut H. H. Johansen.

Esmart Systems utvikler digital intelligens for energibransjen og smarte lokalsamfunn. Selskapet er basert på mer enn 20 års internasjonal erfaring med å etablere og drive kunnskapsbasert og ledende IT- og energirelaterte selskaper i globale markeder.

Fra før har partene inngått avtale om levering av et back-end-støttesystem for en ny og fleksibel alarmløsning hos Stanley Security. Denne håndterer innkommende alarmer og knytter disse opp til den døgnbemannede alarmstasjonen. Esmart Systems står for leveranse av maskinvare og logistikk, mens tjenesten, som blant annet består av overvåking og alarmbetjening til sluttkundene, leveres av Stanley Security.

Østfoldingenes løsninger innen kunstig intelligens og maskinlæring ses som en betydelig og viktig forbedring av Stanley Securitys eksisterende tilbud. Dette blant annet fordi analyser i forkant kan avdekke og luke ut uønskede hendelser. Dermed vil for eksempel falske alarmer med påfølgende utrykninger kunne unngås, noe som igjen vil bidra til raskere og bedre respons ved ekte alarmer.

Les mer om den strategiske partneravtalen i neste papirutgave av Aktuell Sikkerhet.