Du er her

Vekterne styrkes i kampen mot jule-terror

Julestria er tradisjonelt tid for terror og terrortrusler. Politiet lærer nå vektere og annet sikkerhetspersonell ved Oslos kjøpesentre hvordan de tidligst mulig kan oppdage terrorindikatorer blant julehandlende kunder.
Av Even Rise
Publisert 06.12.2017 17:09

Samtidig som julehandelen øker inn mot jul, inviterer Oslo politidistrikt vektere og objektledere i den private sikkerhetsbransjen til terror-skolering for best mulig å sikre Oslos største handelssentre. Også drifts- og sikkerhetsansvarlige for kjøpesentrene er oppfordret til å delta på opplæringsarrangementet - hvor det kreves plettfri vandel for å slippe inn.

Politiets mål er å formidle til blant andre sikkerhetsbransjen hvordan eventuelle terrorister kan avsløres på et tidlig tidspunkt. Terrorindikatorer forklares som kjennetegn på planlegging av terrorhandlinger.

Bakgrunnen for initiativet som kommer fra politiet, er at flere vestlige terrorangrep både er gjennomført og avverget ved juletider de siste årene.

Fra politiets side vises det til at ISIL og andre islamistiske terrorgrupper tidligere har oppfordret sine støttespillere til å benytte nettopp julen til angrep mot sårbare mål der store folkemengder oppholder seg.

– Jeg er veldig glad for at sikkerhetsbransjen er invitert til å samarbeide med politiet for å forebygge terror. Denne kunnskapsdelingen er svært positiv, og viser hvor langt partene er kommet etter at samhandlingsveilederen ble signert mellom oss i Oslo for ganske nøyaktig to år siden, sier fagsjef Runar Karlsen i NHO Service og Handel.

Aktuell Sikkerhet har ikke klart å komme i kontakt med den i politiet som er initiativtaker til opplæringen.

Opplæringen skjer i et møte i Næringslivets Hus kommende uke. Radikaliseringskontakten i Oslo politidistrikt vil holde et foredrag basert på en presentasjon om operative terrorindikatorer. Denne er laget av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i forbindelse med utarbeidelsen av den nasjonale trusselvurderingen.

Møtet arrangeres i samarbeid med NHO Service og Handel. Det forutsettes at deltakerne har plettfri vandel og foredraget er unntatt offentlighet. Det poengteres derfor fra politiets side at de som vil lære om operative terrorindikatorer må møte opp, og at foredraget ikke distribueres på annen måte enn muntlig i møtet.

Politiet sier rett ut at de ser på informasjonsdelingen og opplæringen av vekterne som et forebyggende tiltak mot eventuelle terroranslag i Oslos handlesentre i julehøytiden.  

– Dette er veldig bra og voksent gjort av politiet. Uten kunnskap er det vanskelig å vite hva vi skal se etter og observere. Åpenhet er derfor viktig i et samfunn der vi må lære oss å leve med terrortruslene, sier Ola Stavnsborg.

Han er sikkerhetsansvarlig i Olav Thon Gruppen og viser til kniv-drapet på Sørlandssenteret tidligere i år for å illustrere viktigheten av åpenhet:

– Den gang informerte vi kun om at det pågikk en farlig situasjon i senterets annen etasje. I ettertid fikk vi mye kjeft for det. Folk ville ha konkret informasjon å forholde seg til. Derfor er jeg helt klart for at politiet tar initiativet til å fortelle oss hva vi faktisk står overfor når det gjelder terrortrusler – og hvordan disse kan oppdages og håndteres, sier Stavnsborg.