Du er her

Vektere og væpnet politi side om side

I kveld går startskuddet for VG-lista 2017, Skandinavias største konsert. Væpnet politi og vektere fra PSS Securitas samarbeider om å sikre arrangementet. Tidlig i ettermiddag startet de i fellesskap med visitasjon av publikum som ble sluset inn på Rådhusplassen.
Av Even Rise
Publisert 24.06.2017 17:40

Kveldens konsert på Rådhusplassen er den første av til sammen seks VG-lista-konserter rundt i Norge denne sommeren.

– VG-lista tar sikkerheten på største alvor og vi jobber kontinuerlig med både politiet og de instansene som er nødvendig for å lage et trygt og sikkert arrangement for alle, skriver konsertarrangøren på sin hjemmeside.

At væpnede polititjenestemenn står side om side med vektere for i fellesskap å ivareta sikkerheten, er noe samfunnet i økende grad vil se i tiden som kommer. Aktuell Sikkerhet skriver i sin siste papirutgave at Politidirektoratet sterkere enn noen gang signaliserer at de i krise og beredskapssituasjoner ønsker bistand fra den private sikkerhetsbransjen.

– Potensialet i et samarbeid mellom politiet og den private sikkerhetsbransjen er svært stort. Vekterne teller omtrent like mange som vi har antall polititjenestemenn der ute, og vi opplever og innser at vekterne ofte er på et åsted allerede før vi ankommer. Den situasjonen må vi nyttiggjøre oss til noe positivt for alle, sier Knut Smedsrud som er avdelingsdirektør i avdeling for politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet.

Her kan du abonnere på Aktuell Sikkerhet.

Her kan du kjøpe papirutgaven digitalt.

Dette skriver arrangøren av VG-lista på sin hjemmeside om sikkerhet rundt arrangementet:

VG-lista utfører risikoanalyser under planleggingen av sitt arrangement. Denne prosessen gjøres helt fram til arrangementet er ferdig. Under planleggingen gjennomføres det møter med politiet og de instansene de mener det er riktig å ha med i prosessen. Sammen med disse settes det sikkerhetsnivået som er nødvendig. VG-lista tar sikkerheten på største alvor og vi jobber kontinuerlig med både politiet og de instansene som er nødvendig for å lage et trygt og sikkert arrangement for alle.

Politiet har lang erfaring med sikkerhet rundt store arrangement, og vi har et godt samarbeid rundt arrangementet. Vi iverksetter de tiltakene vi mener er nødvendig, både synlig og usynlig. Politiet setter inn ekstra ressurser, og vil være synlig til stede for å skape trygghet. Sammen skal vi legge til rette for at de som skal på konserten, får en fin og hyggelig kveld.