Du er her

Vekter fikk strafferabatt etter politi-sommel

Nokas-vekteren som for to år siden skapte betydelig frykt og kaos etter «bombeplassering» og påstått drapsforsøk mot seg selv mens han jobbet på Blindern, har fått dommen sin. Mannen er gitt betydelig strafferabatt fordi saken mot ham ble liggende nærmest urørt hos politiet i ti måneder.
Av Even Rise
Publisert 24.05.2017 17:11

Alle tilgjengelige politimannskaper i Oslo-området, deriblant kriminalteknikere og bombegruppen, ble tilkalt. Det samme ble ambulanse- og helsepersonell som fraktet Nokas-vekteren til sykehusbehandling. Rett etterpå ble det satt krisestab på Universitetet , universitetsområdet måtte sperres av og eksamener ble avlyst inntil den kaotiske bombe-situasjonen var avklart.

– Alt i alt anser retten det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte iscenesatte angrepet på seg selv, og at bruken av bombeetterligningen inngikk i denne iscenesettelsen for å gjøre angrepet så dramatisk og skremmende som mulig, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Dommerne slår fast at produksjonen av den bombelignende gjenstanden, som fremsto som naturtro, var forberedt og planlagt i lang tid.

Vekteren, som er en tidligere ustraffet familiefar i 30-årene, er dømt til 120 dagers fengsel, hvorav soningen av 60 dager utsettes med en prøvetid på to år. Han får også inndratt en startrevolver.

Det var en august-natt i 2015 at vekteren var på jobb for Nokas på universitetsområdet på Blindern i Oslo. Derfra meldte han først at han hadde sett to uvedkommende personer, for umiddelbart å hevde at han ble beskutt av disse to. Videre hevdet han å ha sett at disse to kastet fra seg en bærepose i samme øyeblikk som de la på sprang.

– Tiltaltes varsel om angrep ble tatt på største alvor, påpeker tingretten – og viser blant annet til den omfattende politiaksjonen, sykehusinnleggelsen og de avlyste eksamenene.

Først cirka femten timer etter at det ble meldt om skytingen, hentet politiet vekteren ut fra sykehuset og konfronterte ham med endret statusen fra fornærmet til siktet. Det førte til at vekteren umiddelbart erkjente å ha forklart seg falskt.

– Tiltalte har i retten erkjent det faktiske grunnlaget som er beskrevet i tiltalen, og forklart at han hadde med seg startpistolen på vakt av hensyn til sin egen trygghet. Det skyldtes blant annet at han to ganger tidligere hevdet seg overfalt mens han var på jobb på Blindern, heter det i dommen.

Vekteren har forklart at han ved et uhell løsnet skudd med startpistolen den aktuelle natta, og at historien om de uvedkommende og den bombelignende gjenstanden oppsto i kjølvannet av dette.

– Han ble redd for å miste jobben fordi han hadde brukt startpistolen på jobb, noe han visste ikke var lov.

Den bombelignede gjenstanden hevder vekteren å ha funnet i en container på Økern, og at den skulle brukes som et element i paintball på et senere tidspunkt. At det var posen med denne han kastet i stedet for en annen pose som angivelig inneholdt vekterens matpakke, skal ha skjedd fordi han forvekslet de to posene.

Ut fra den flid vekteren hadde lagt i arbeidet med å lage og koble bombeetterligningen, samt at han dagen forut hadde søkt «slik ser sår av hagl ut» på internett, slår retten fast at det var få eller ingen tilfeldigheter i det som skjedde rundt vekteren på Blindern den aktuelle natta.

På tross av at retten slår fast at vekterens handlinger førte til at store ressurser ble kastet bort på å etterforske og avverge trusselsituasjonen – og at politiets evne til å møte reelle hendelser derfor ble svekket – har retten i formildende hensyn også gitt noe strafferabatt fordi vekteren erkjente all skyld – bortsette fra at bombeetterligningen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

Uten formildende hensyn i det hele tatt mener Oslo tingrett at straffen burde ligget på cirka fem måneders fengsel. I selve dommen står det også at vekteren skal idømmes betaling av saksomkostninger på 7.500 kroner. Dette er utelatt i domsslutningen og det fremgår ikke om dette skyldes en forglemmelse eller om det ligger andre grunner bak.

Vekteren slipper erstatningskrav.

Nokas-ledelsen var overrasket over siktelsen.

Konsernsjef Heine Wang i Nokas: En stor personlig tragedie.