Du er her

– Vekst-muligheter i Baltikum

Salto Systems ser et stort vekstpotensial i de baltiske landene, og inkluderer nå disse i Salto Systems Nordic. Tidligere har denne regionen vært underlagt Salto HQ.
Av Even Rise
Publisert 02.05.2017 16:42

– De baltiske landene er våre naboer, og derfor er det naturlig at de underlegges vår Nordic-organisasjon. Det skjedde 1. mai, sier Jesper Buch.

Han er administrerende direktør i Salto Systems Nordic.

I en pressemelding poengterer Salto Systems at de var sentrale i å bringe den elektroniske adgangskontrollen utenfor hotellsektoren, og at elektronisk adgangskontroll nå etterspørres over alt.

Siden oppstarten for ti år siden har Salto Systems hvert eneste år hatt en solid vekst i Norden, noe selskapet forklarer med konstant videreutvikling av kompetanse, nettverk og områder.

Det tidligere samarbeidet mellom Salto Systems og Evva ble avviklet på slutten av fjoråret, og det nyetablerte svenske Salto Systems AB ble 1. januar innlemmet i Salto Systems Nordic.

– Utvidelsen av Salto Systems Nordic kan være positivt for våre partnere i form av muligheter for samarbeid over landegrensene, sier Buch.