Du er her

Uforandret opplæringskrav for ordensvakter i egenvakthold

– Et krav om opplæring på 120 timer for ordensvakter er for høyt. Vi må se på dette på nytt. Timeantallet må ned. Det sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).
Av Even Rise
Publisert 08.12.2017 14:48

Derfor setter han endringene som opprinnelig skulle skje fra 1. januar 2018 på vent for ordensvakter i egenvakthold.

- Justisministerens kuvending handler om ølpriser og ikke sikkerhet, uttalte NAF da det ble kjent.

- Fra 1. januar 2018 blir det innført en ny læreplan for vektere. For ordensvakter i egenvakthold gjelder den gamle ordningen for opplæring inntil videre, opplyser justisministeren i ettermiddag.

Dagens ordning for opplæring av ordensvakter i egenvakthold vil derfor gjelde også etter 1. januar 2018, frem til ny læreplan er på plass. For vekteropplæringen vil endringene gå som planlagt.

Justis- og beredskapsministeren har møtt representanter fra NHO Service og Handel, NHO Reiseliv, Arbeidsmandsforbundet og Fellesforbundet i forbindelse med etablering av ny læreplan for ordensvakter.

- Ikke imponert, uttalte NHO Service og Handel da justisministerens beordring ble bekjentgjort gjennom Dagbladet.

Før ny læreplan for ordensvakter fastsettes skal Politidirektoratet konsultere berørte parter.