Du er her

Teknikk fortsetter å vokse – vakthold synker

Sikkerhetsbransjens salg av vektertjenester gikk ned med 3,5 prosent i fjor, mens omsetningen innen teknikk steg med 10,5 prosent. Endringene gjorde at begge de to fagområdene nå omsetter for 2,4 milliarder kroner hver.
Av Even Rise
Publisert 22.08.2018 06:43

Det er statistikk fra NHO Service og Handel sine medlemsbedrifter innen sikkerhet og beredskap som viser at teknikk vokste raskere enn vakttjenester også i 2017. Dette er en utvikling som har vært de siste årene. Teknikk i den sammenheng er blant annet adgangskontroll og sikkerhetskameraer, men ikke bolig og bedriftsalarm.

 Bransjens hovedoppgave er å forebygge uønskede hendelser. Gjennom oppdrag for private og offentlige virksomheter er sikkerhetsbransjen en vesentlig bidragsyter til samfunnssikkerheten og beredskapen i Norge, slås det fast i rapporten «Statistikk og trender 2018».

Den totale omsetningen i sikkerhets- og beredskapsbransjen i NHO Service og Handel ble på 7,7 milliarder kroner i 2017 – en økning fra 7,5 milliarder kroner året før. Sikkerhets- og beredskapsbransjen i NHO Service og Handel teller 8.030 årsverk i 38 bedrifter. De 38 bedriftene er representert med 230 medlemsvirksomheter.

Bolig- og bedriftsalarmmarkedet er absolutt størst innen bransjen med 2,6 milliarder kroner i omsetning. Dette er en økning på 7,6 milliarder kroner fra 2016. Både transport (blant annet sikkerhetskontrollen på flyplasser) og verdihåndtering har  hatt nedgang i sin omsetning. Innen verdihåndtering ble det i fjor omsatt for 824 millioner kroner (minus 0,9 prosent), mens transport opplevde en reduksjon på tre prosent og havnet på 1,2 milliarder kroner i omsetning.

Vekst i hjemmemarkedet

– Trygghet i hjemmet er et marked som trolig vil fortsette å vokse, og ny teknologi vil prege utviklingen. Bransjen vil møte økende etterspørsel fra den kommunale eldreomsorgen som baseres på at folk skal bo lengst mulig hjemme. Gode hjelpemidler for å få dette til vil gi et økende marked, sier fagsjef Runar Karlsen.

– Innføring av nye og strengere personvernregler (GDPR) vil kreve endringer som kan gi økt etterspørsel etter bidrag for å bedre håndteringen av sensitiv informasjon. Etterspørselen vil også være økende etter teknologiske løsninger og kompetanse som forebygger og begrenser skader som følge av uønskede handlinger eller hendelser. Økende klimautfordringer forsterker behovet for at bransjen bidrar når flom og andre katastrofer rammer, sier Karlsen.

Han trekker også frem ønsket om at et formalisert samarbeid blir mer vanlig for øvelser og katastrofeberedskap i kommuner og fylker, samt at det er signert en intensjonsavtale mellom Politidirektoratet og NHO. Denne forplikter at partene samhandler, blant annet ved at sikkerhetsbransjen - innenfor gjeldende lovverk - støtter  politiet ved behov innenfor gjeldende lovverk.

 

  • Vekterne ga førstehjelp 2.086 ganger i 2017, mot 2.120 ganger i 2016. NHO Service og Handel sine medlemsbedrifter innen sikkerhet og beredskap har rapportert inn at vekterne deres reddet 210 liv. Dette er 75 færre enn i 2016. Antallet personer som vektere har gitt livreddende førstehjelp har vært høyt i flere år, og bransjens statistikk viser at vektere har reddet 1.199 personer de siste fem årene.
  • Vekterne bisto med trygghetsassistanse 45.675 ganger i fjor. I 12.775 tilfeller anmeldte vektere personer på vegne av kunder, blant annet etter tyveri og hærverk.
  • Vektere ble kun anmeldt ved to tilfeller av publikum i 2017. Samme år anmeldte vektere selv 300 personer.

 

  • 2,5 millioner alarmer fra privatboliger ble håndtert i 2017. Av disse ble det rykket ut på 40.550 alarmer. 1.090 av disse var skarpe.
  • 12,8 millioner alarmer ble utløst av bedrifter i fjor. Det ble rykket ut på 70.250 av disse. 6.400 av dem var skarpe. Det var 568 tilfeller av innbrudd og 104 tilfeller av brann. Vanligste årsak var personer som satt fast i heis eller som trengte assistanse til innlåsing.