Du er her

Styrkes i lås- og sikkerhetsmarkedet

JerniaGruppen øker satsningen sin innenfor lås- og sikkerhetsmarkedet. Det skjer gjennom etableringen av selskapet ProffPartner Security.
Av even@askmedia.no
Publisert 24.04.2012 07:07

Bjørn Haugsvær og Chris Kirkemo i ProffPartner Security. (Foto: Privat)

ProffPartner Security skal markedsføre og selge produkter og tjenester innenfor adgangskontroll og ITV, samt lås- og sikkerhetsprodukter fra ledende produsenter. Kvalitet og kompetanse vil ifølge selskapet stå i høysetet både når det gjelder valg av produkter og utførelse av montasje og service.

ProffPartner har i lang tid arbeidet med lås og beslag gjennom sin virksomhet i Kristiansand og Låsgruppen Wilhelm Nielsen i Bergen. Nysatsningen skjer gjennom en styrking av så vel ressurser som innhold i bredere omfang.

ProffPartner Security har allerede overtatt låsesmedvirksomhetene Låsmester 1 Oslo AS, Accesio Lås og Sikkerhet AS i Bærum, Låsservice på Nesbru i Asker og E.T. System i Kristiansand.

– Alle enhetene er i dag medlem i TrioVings kjedekonsept TrioVing Sikkerhetssenter, noe vi også vil fortsette med fremover. Gjennom oppkjøpene har vi en velkvalifisert stab av teknikere og låsesmeder, samt egne sikkerhetsbutikker som betjener kundene våre. Flere av våre medarbeidere er låsesmedmestere og svenner, og vi er medlem av Foreningen Norske Låsesmeder. Dette sikrer at vi til enhver tid er faglig oppdatert og at vi ivaretar kravet til høy etisk standard som sikrer trygg leveranse for våre kunder.

Det sier daglig leder Bjørn Haugsvær i ProffPartner Security.

– Våre kunder vil være alle kategorier, både privat, næring, entreprenører og offentlig virksomhet. Gjennom våre eksisterende kanaler i Jerniakjeden og ProffPartner, vil eksisterende kunder nå kunne få en mer komplett leveranse innenfor hele lås- og sikkerhetsområdet, sier Haugsvær i en pressemelding.

Det forventes at ProffPartner Security vil omsette for mer enn 50 millioner kroner i 2012.