Du er her

Stor kvinneandel i Nosif-styret

Norsk Sikkerhetsforening har mer enn trekvart millioner kroner på bok og gleder seg over stor deltakelse på medlemsmøtene.
Av Even Rise
Publisert 14.03.2018 23:37

Det kom frem da Norsk Sikkerhetsforenings (Nosifs) årsberetning ble godkjent under dagens årsmøte på Stortinget.

Etter valget er fire av ni styrerepresentanter i Nosif kvinner, noe Øyvind Halnes sier at de som organisasjon i den mannsdominerte sikkerhetsbransjen er svært stolte av. Her er det nye styret:

Leder Øyvind Halnes (ikke på valg (Stanley Security)),

Karin Bjørgo Fagersand (ikke på valg (Nasjonalmuseet)),

Hans Kristian Sætrum (ikke på valg (Finansforbundet)),

Janne Olden (ikke på valg (Norges Bank)),

Runar Karlsen (ikke på valg (NHO)),

Rune Braastad (Certego),

Bjørn Kallestad (Securitas),

Camilla Stakston (Avinor (ny))

Julie Indrelid (Cowi (ny)).

 

Ola Stavnsborg (Olav Thon Gruppen) og Sverre Røed-Larsen (HMS-Rådgivning) ønsket ikke gjenvalg. Begge ble takket for innsatsen, men spesielt Røed-Larsen ble nevnt for sin innsats i styret helt siden 2008.

– Sverre har betydd svært mye for Nosif, og han har utført svært mange oppgaver for fellesskapet. Betydelig strategiarbeid som er gjort de siste årene står han bak, sier Øyvind Halnes.

Ved utgangen av 2017 hadde Nosif 355 person-medlemmer. På fjorårets fem medlemsmøter, hvorav fire av dem ble arrangert i Oslo og ett i Bergen, var gjennomsnittsdeltakelsen nesten 50.

– Under møtet i Nasjonalmuseet i januar ble det satt ny rekord med 73 deltakere, heter det i Nosifs beretning for siste årsmøteperiode.

121 personer deltok på fjorårets sikkerhetskonferanse der temaet var «Hvor robust er vårt samfunn til å takle kriser». Under messebesøket på Ifsec i London i juni deltok 42 personer. 2017 var intet unntak hva gjaldt Nosif-deltakelse under kvinnenettverks-konferansen Security Divas og Stanley Security sin møtearena Community Security.

Revisor Tormod Kaaløy poengterer at Nosif hadde god økonomisk styring i året som gikk, og at økonomien er solid ved inngangen til 2018. Han roser styret for drift i tråd med foreningens strategiske veivalg med hensyn til visjon og virksomhetsside. Samtidig har revisoren følgende kommentarer som styret merker seg:

«Inntektene på sikkerhetskonferansen er redusert med 84.000 kroner, samtidig som kostnaden har økt med cirka 41.000 kroner. Denne aktiviteten har hatt en negativ utvikling på cirka 125.000 kroner fra 2016 til 2017. Kostnaden til medlemsmøter har hatt en økning på cirka 100 prosent fra 2016 til 2017, og kostnaden til styremøter har hatt en økning på cirka 43 prosent fra 2016 til 2017.»

Revisoren understreker at styret i Norsk Sikkerhetsforening, blant annet med sine konferanser og møter, legger ned en betydelig innsats for medlemmene.

– I fremtiden vil vi bytte ut betegnelsen medlemsmøter med Nosif-møter. Det er fordi vi også ønsker ikke-medlemmer innen sikkerhetsfaget velkommen, sier Halnes.

Neste store arrangement er Nosifs sikkerhetskonferanse den siste uken i april. Det er fortsatt plass til flere deltakere, og styret håper på økende deltakelse blant sluttbrukere av sikkerhetsprodukter og sikkerhetstjenester. Det poengteres at det ikke er et krav å være medlem i Nosif for å bli med på konferansen, som starter i Oslo med dagseminar og som fortsetter med seminarer på ettermiddagen og påfølgende dag på båten til og fra København.

Årsmøtet i dag ble holdt i Stortinget, og startet med omvisning der.