Du er her

Statsråden hedret Skandiabanken

Statsråd Rigmor Aasrud offentliggjorde tidligere i formiddag at Fidusprisen 2010 går til Skandiabanken. Juryen har blant annet lagt vekt på hvordan banken håndterer utfordringene rundt sikkerhet.
Av Even Rise
Publisert 21.09.2010 10:30

Statsråd Rigmor Aasrud ga i formiddag Fidusprisen til Skandiabanken ved Johnny Anderson, under påsyn av Tore Larsen Orderløkken fra NorSIS. Foto: Even Rise

– Sikkerhet utgjør i praksis hele grunnlaget for vinnerens virksomhet, og er således et område med den høyeste prioritet. Vinneren hedres med dette også for sin bevisste åpenhet og handlekraft i forbindelse med sikkerhetshendelser som berører kundene. Skandiabanken er et bevis på at god informasjonssikkerhet lønner seg.

Dette sa fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud da hun tidligere i formiddag offentliggjorde at Skandiabanken slo ut både Skatteetaten, Norsk Tipping, Telenor og Sparebank1 i konkurransen om Fidusprisen.

Fidusprisen er et samarbeid mellom NorSIS og TNS Gallup. Den deles ut til en bedrift eller en offentlig aktør som har utmerket seg innenfor informasjonssikkerhet. Formålet med prisen er å skjerpe bevisstheten om behovet for informasjonssikkerhet.

2009 var første året Fidusprisen ble delt ut. Da var det Gjensidige som gikk av med seieren.

– Juryen har i sin vurdering lagt stor vekt på folkets oppfatning, samt en vurdering av sentrale interne forhold, herunder en vurdering av bedriftens spesielle utfordringer og eksponering. Bedriftens vilje og evne til å engasjere de ansatte i sikkerhetsarbeidet tillegges også vekt. Juryen har lagt spesielt stor vekt på hvordan bedriften opererer på grensesnitt mot sine kunder. Bedriftens vilje og evne til å utvise ansvar, involvere kundene i det totale sikkerhetsarbeidet samt markedsføre sikkerhet som et aktivum i markedet har blitt spesielt vektlagt i juryens vurdering av kandidatene.

Dette sa statsråd Rigmor Aasrud under utdelingen som foregikk på Sikkerhetskonferansen i Oslo tidligere i dag. Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren understreket videre:

– Årets vinner opererer med en for bransjen relativt ny og krevende internettbasert forretningsmodell, som stiller store krav til hensiktsmessige og sikre løsninger på og rundt kundegrensesnittet. I dette bildet reises det spesielt store utfordringer i forbindelse med utveksling og oppbevaring av personopplysninger, at kundene innehar en grunnleggende forståelse og at funksjonaliteten i tilstrekkelig grad er robust.

Kandidatene til Fidusprisen er silt ut i flere omganger. Først gjennom en spørreundersøkelse blant befolkningen, og deretter av en fagjury. De fire kandidatene som var igjen i finalen er intervjuet av en jury med ekspertkompetanse innen informasjonssikkerhet.

– Mange virksomheter har ikke sett alvoret, eller i tilstrekkelig grad tatt seg råd til å sikre sine datasystemer og informasjonen som ligger der. Formålet med prisen er å skjerpe bevisstheten om behovet - for å sikre både kunder og ansattes personopplysninger, sier juryleder Tore Larsen Orderløkken.

Tore Larsen Orderløkken er daglig leder ved Norsk Senter for informasjonssikring, som står bak Fidusprisen sammen med TNS Gallup.