Du er her

Stanley Security sponser Natteravnene

Stanley Security gir Natteravnene varer og tjenester verdt 200.000 kroner. Sponsoravtalen er tuftet på partenes felles målsetning, nemlig å gjøre Norge tryggere.
Av Even Rise
Publisert 06.02.2014 12:30

Lars Norbom og Trond Langeland fra henholdsvis Natteravnene og Stanley Security signerte i går samarbeidsavtale. Bak styreleder Sander Brink fra Natteravnene og kommunikasjonssjef Øyvind Halnes i Stanley Security. (Foto: Even Rise)

– Natteravnene skaper trygghet i samfunnet. Vår rolle handler om å gjøre Norge tryggere gjennom leveranse av sikkerhetsløsninger og tjenester til kundene våre. Vi har på mange måter felles verdier og felles mål. Stanley Security identifiserer seg gjerne med Natteravnene, som også er en landsdekkende organisasjon, sier kommunikasjonssjef Øyvind Halnes.

Sammen med administrerende direktør Trond Langeland møtte han leder Lars Norbom og styreleder Sander Brink i Natteravnenes lokaler i Oslo sentrum i formiddag. Der ble sponsoravtalen signert, en avtale som har en totalverdi på 200.000 kroner. Langeland redegjorde da for interne prosesser i Stanley Security, som resulterte i enorm backing blant de ansatte til å støtte nettopp Natteravnene.

- Det er gledelig å høre at de ansatte står bak avgjørelsen om å innlede dette samarbeidet. Vi jobber for samme mål, henholdsvis idealistisk og kommersielt. Natteravnene mener matchen er god fordi dere har verdier som samsvarer med våre. Vi er strenge på hvem vi samarbeider med, og Stanley Security er godt innenfor de kravene vi stiller, sier leder Lars Norbom.

– Bidraget vårt er i form av leveranser, blant annet med oppgradering og/eller utskifting av eksisterende sikkerhetsanlegg. Service- og vedlikeholdsavtaler, samt nytt anlegg for adgangskontroll og vandalsikkert kamera til inngangspartiet ved Natteravnenes kontor er inkludert. Det samme er løpende kostnader til driften. Det er også en intensjon at vi skal montere opp to kameraer på steder i byen hvor det tradisjonelt er behov for overvåking. Disse kan inngå i videorunder som våre operatører gjennomfører, slik at Natteravnene kan varsles ved behov. I den forbindelse vil jeg presisere at alle godkjenninger skal være på plass før disse settes opp, og det er ikke snakk om menneskegjenkjenning. Dette er kun snakk om overvåkingsbilder i sanntid, uten opptaksmulighet, sier Halnes.

Stanley Security skal også blant annet bidra med ti abonnement på Oslos by-sykler. Dette for at Natteravnene enklere kan forflytte seg.

– Natteravnene har i tillegg behov for parkeringsplass til sine to biler. Det får de nå hos oss i Urtegata. Parkeringsplassene inkluderer for øvrig dekkhotell og omlegging, sier han. 

- For oss betyr det som Stanley Security bidrar med enormt mye. Per i dag har vi for eksempel så mye som 5.000 kroner i parkeringsutgifter hver måned. Det er penger som vi nå kan bruke til andre trengende formål.

- Natteravnene utfører en fantastisk jobb. De ble valgt i konkurranse med flere andre kandidater, sier Trond Langeland.