Du er her

Sprekt program når Beredskapsdagen jubilerer

Når Beredskapsdagen i Vestfold feirer femårsjubileum i april, settes følgende temaer på dagsorden: Klimarisiko, bankberedskap og kommunikasjon.
Av Even Rise
Publisert 14.03.2019 09:26

Da Beredskapsdagen for første gang inkluderte private i 2015, var et av målene å skape en arena for tettere samarbeid og faglig påfyll mellom næringsliv og offentlig sektor. Nivået har vokst fra år til år, og formen har utviklet seg i takt med endringene i samfunnet. Det populære arrangementet har hele tiden blitt holdt på Bakkenteigen i Horten. Anlegget heter i dag Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Campus Vestfold. Da Beredskapsdagen så dagens lys, het utdanningsinstitusjonen Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Den gang var det Fylkesmannen i Vestfold, i samarbeid med høgskolen og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som var arrangør. Vestfold beredskapsforum som består av nødetatene, Sivilforsvaret og frivillige var også de første årene en sentral bidragsyter.

– I dag er det Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, USN, Kystverket, Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR), NHO og næringsforeningene i Vestfold og Telemark som arrangerer. Fylkesmannen i Buskerud er også delaktig, sier Morgan Sæbø. Han er lokal representant for NSR, jobber i det daglige som senior sikkerhetsrådgiver i Nokas og sitter i Beredskapsdagens programkomité.

Dette er hovedtemaene i år:

  • Klimarisiko: Hvilken økonomisk risiko kan bedrifter og offentlige myndigheter møte ved manglende tilpasning til klimaendringer?
  • Bankberedskap: Hvordan kan vi sikre handel med varer og tjenester når for eksempel elektroniske betalingstjenester faller bort?
  • Kommunikasjon: Hvordan må beredskapsorganisasjoner tilpasse kommunikasjonsarbeidet til et endret trusselbilde og ny informasjonsteknologi?

– Målgruppen er alle som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap i Buskerud, Telemark og Vestfold, sier Morgan Sæbø – som ubeskjedent legger til:

– Denne godbiten av en beredskapsdag, med både seminarer og utstilling, er det bare å glede seg til!

– Beredskapsdagen er et årlig treffpunkt hvor næringsliv, offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og akademia bidrar til å styrke kjennskap og samarbeid i regionen. Den gir også mulighet for at næringslivet, frivillige organisasjoner og offentlige etater kan vise seg frem for naturlige samarbeidspartnere. Tradisjonelt har deltakelsen ligget på et sted mellom 250 og 300 deltakere. I 2018 var det 320 deltakere. Spesielt er det gledelig at også at studentene i økende grad deltar på Beredskapsdagen, sier fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser i Vestfold og Telemark.

Etter at rektor ved USN, Petter Aasen, har ønsket velkommen, går det slag i slag gjennom hele torsdag 11. april ( her kan du melde deg på ):

Kristin Halvorsen (direktør Cicero): Finansiell risiko for bedrifter og offentlig sektor dersom man ikke tilpasser seg til globale klimaendringer.

Trude Myklebust (stipendiat UiO og medlem av Klimarisikoutvalget): Presentasjon av klimarisikoutvalgets innstilling.

Nicolai Prytz (manager Ernst & Young): Rapporten «Konsekvenser for Norge av klimaendringer i andre land».

Hans Jacob Bull (professor emeritus, UiO): Ny forsikringsordning for kommunene.

Ingrid Gjerde (brigader og pressetalsperson Forsvarssjefen): Et endret trusselbilde og ny informasjonsteknologi. Hvordan må beredskapsorganisasjoner tilpasse kommunikasjonsarbeidet?

Glenn Egil-Torgersen (USN og Forsvarets Høgskole): Hvordan forberede seg på det uforutsette?

Per Mathis Kongsrud (avdelingsleder Finanstilsynet): Finanstilsynets arbeid med beredskap innenfor finanssektoren.

Jan Digranes (direktør betalingsformidling, digitalisering og banksikring i Finans Norge): Effektivisering og IKT-sikkerhet.

Kristin Cordt-Hansen (assisterende direktør DSB): Hvorfor skal vi ha kontanter?

Jan Helge Kaiser (fylkesberedskapssjef) Oppsummering og refleksjoner.

Her finner du mer informasjon.

Her finner du invitasjonen.