Du er her

Sparebank 1-alliansen fortsetter med Securitas

Fleksibilitet og utviklingsevne er kriterier SpareBank 1-alliansen verdsetter høyt når de velger sikkerhetsleverandør. Nå fornyer de avtalen med Securitas for fem nye år. Verdien er på 125 millioner kroner.
Av Even Rise
Publisert 15.01.2019 10:43

– Vi legger også stor vekt på kvalitet og forutsigbarhet hos vår avtalepartner, sier sikkerhetssjef Ole Jørgen Eiterå i Sparebank 1-alliansen.

Han poengterer at trusselbildet og behovet for sikkerhet også i finansnæringen endrer seg konstant. Derfor er den landsdekkende leverandøren av finanstjenester avhengig av en sikkerhetsleverandør som er representert i hele landet.

Sparebank 1-alliansen understreker også at leverandøren må være fleksibel og utviklingsorientert slik at de kan møte fremtidens utfordringer.

– Vi opplever at Securitas møter våre krav på en god og offensiv måte, sier Eiterå.

Sparebank 1-alliansens banker og selskaper har hatt Securitas som samarbeidspartner innen sikkerhetsleveranser de siste fire årene.

– Vi har vært svært godt fornøyde med leveransene og utviklingen av samarbeidet. Derfor var det naturlig å gå inn i en reforhandling, sier han.

Tjenestene Securitas skal levere representerer et bredt spekter av tjenester; blant annet mobilt vakthold, områdekontroll, bemanning av sikkerhetssenter og resepsjon, samt installasjon og service på adgangskontroll, RVS og alarm. I avtalen er det også sikkerhetsrådgivning, kurs i førstehjelp og branntrening med VR-teknologi, samt sikkerhetsrådgivning.

Sparebank 1 er en kunde som stiller svært høye krav til kvalitet i alle ledd, gjennom hele leveransen. Samtidig utfordrer de oss kontinuerlig på innovasjon, og sørger dermed for utvikling av tjenestene våre. Jeg er svært glad for at vi skal samarbeide videre, sier nasjonal kundeansvarlig Geir André Moksness-Skaug i Securitas.