Du er her

Slo vekter med paraply – må i fengsel

Mannen som sommeren 2017 slo og dyttet to vektere under en bussbillett-kontroll, er nå dømt til fengsel i 21 dager. Tingretten ser det som skjerpende at voldsutøvelsens formål var å påvirke vekternes yrkesutførelse.
Av Even Rise
Publisert 30.08.2018 13:11

«Et av de sentrale bevisene som ble ført under hovedforhandlingen i Oslo tingrett, var en lydfil som den ene vekteren tok opp under episoden. Der slås det fast at de to vekterne var både rolige og høflige».

Det var ved fire-tiden natt til 8. juli i fjor at det ble gjennomført billettkontroll på 37-bussen i hovedstaden. I den forbindelse avslørte nevnte vektere en mann i midten av 20-årene uten gyldig billett.

Busspassasjeren hevder på sin side at han hadde kjøpt billett via Ruter-appen, men at billetten ennå ikke var aktivert da vekterne kom. Vekterne på sin side påstår at billettkjøpet skjedde først etter at de spurte mannen om han hadde løst billett.

I dommen fra Oslo tingrett kommer det frem at vekterne oppfattet mannen som hissig, aggressiv og ufin, og at sistnevnte nektet å forlate bussen. I forkant av at mannen ble ført ut av bussen i Arendalsgata, dyttet han den ene vekteren i brystet. Utenfor ble den andre vekteren dyttet inn i siden på bussen. Da vekterne trakk seg tilbake, slo mannen en av dem i ryggen med en paraply. Paraplyen traff vernevesten, og vekteren unngikk derfor smerte.

Den nå domfelte mannen forklarte dommerne at vekterne var hissige, at de dyttet ham og at han ikke på noe tidspunkt utøvde vold tilbake.

– Den ene vekteren tok opp mesteparten av samtalen med mannen på sin telefon. Retten mener opptaket støtter vekternes forklaring. Det fremgår relativt klart at tiltalte kjøper billetten en god stund etter at vekterne tok kontakt. Vekterne fremstår gjennom hele samtalen som rolige og høflige, mens tiltalte stadig er mer aggressiv, slås det fast i dommen.

– Retten er overbevist om at tiltalte uprovosert dyttet en av vekterne i brystet, og senere slo ham med en paraply. Retten er tilsvarende overbevist om at tiltalte dyttet den andre vekteren inn i siden på bussen, slik at han mistet balansen. Det er ikke tvil om tiltaltes subjektive skyld, heter det videre.

Oslo tingrett mener det i straffeutmålingen er riktig å ta utgangspunkt i i overtredelsene av straffelovens paragraf 286. Dette fordi de fornærmede opptrådte i egenskap av billettkontrollører, og at volden hadde til formål å påvirke deres yrkesutførelse.

Dommerne har gitt mannen i 20-årene noen dager strafferabatt fordi saken ble gammel før den havnet i domstolen. Politiet mottok anmeldelsen 13. juli 2017, og etterforskningen var ferdig 27. november samme år. Først 12. februar i år ble det tatt ut tiltale, og nå midt i august ble hovedforhandlingen gjennomført. Den var i utgangspunktet berammet i april, men ble da utsatt som følge av vitners utenlandsopphold.

– Det ha vært perioder med ren liggetid. Uansett er den samlede saksbehandlingstid så lang at det må føre til en ikke ubetydelig reduksjon i straffen. Utover det foreligger det ikke formildende omstendigheter av betydning, konkluderer tingretten - som ut fra disse vurderingene satte straffen til 21 dagers fengsel. Dette er ni dager kortere enn påtalemyndighetens påstand.