Du er her

Skjerper beredskapen mot terror

Sporveien T-bane AS øker kameratettheten, etablerer operasjonssentral og spisser kompetansen i kampen mot terror.
Av Even Rise
Publisert 15.05.2018 15:44

350 sikkerhetskameraer er ikke nok for Sporveien T-bane AS når de skal ivareta passasjerenes trygghet, og forebygge skadeverk og annen kriminalitet. Samtidig som flere kameraer nå monteres, vil også dagens driftssentral bli endret gjennom etableringen av en ny og moderne operasjonssentral.

– Forskrift om sikring av jernbane fra 2015 stiller helt nye krav til risikoanalyser. Derfor har vi de siste årene sikringsrisikovurdert hele linjenettet i tillegg til strekningsanalysene. Konsekvensen er at vi vil styrke både trafikksikkerheten og beredskapen.

Det sier beredskapssjef Tor Ole Aasen i Sporveien T-bane AS til Aktuell Sikkerhet.

Sporveien T-bane AS er landets største leverandør av kollektivtransport med 118 millioner reisende i 2017 – eller 440.000 passasjerer daglig om du vil.

–  Dersom kameraovervåking skal være forebyggende må noen følge med på bildene. Optimaliseringen av driftssentralen innebærer at dette vil bli ivaretatt i større grad enn før. Uten at jeg kjenner prosessen fullt og helt, vet jeg at vi får økt spisskompetanse som øker beredskapen, sier Aasen.

Sporveien T-bane AS vil blant annet også øke antall fagledere, noe som styrker evnen til å samarbeide med nødetatene ved behov.

– Som en konsekvens av risikoanalysene vi har gjort, iverksetter vi et taktskifte hva gjelder mer strategisk bruk av kameraovervåking mot blant annet terror, sabotasje og grovt skadeverk, sier Tor Ole Aasen til Aktuell Sikkerhet.

Husker du hvem som vant sikkerhetskontraktene hos Sporveien for to år siden?

– Vi er i forkant når det gjelder sikring av Oslos T-banelinjer, og dekker dagens krav. Men Forskrift om sikring av jernbane (Sikringsforskriften) er et levende dokument som gjør at vi hele tiden arbeider med forbedringer, understreker han.

Les mer i siste utgave av Aktuell Sikkerhet som kan kjøpes her.