Du er her

Skimminggruppa opprettet etter Skan-kontroll-avsløring

Skimminggruppa i Oslo-politiet fikk en knallstart da de i 2009 pågrep en gruppe tamiler som hadde svindlet nordmenn for 10 millioner kroner. Men det svært få vet, er at saken aldri ville blitt oppklart uten bildemateriell og analyser som Skan-kontroll jobbet frem.
Av Even Rise
Publisert 05.09.2013 16:15

Det er ingen overdrivelse å si at politiet var rimelig hjelpeløse da tamilene tidlig i 2009 herjet rundt i Oslo-området for å manipulere betalingsterminaler. I alle fall utløste ikke den omfattende svindelen noen samkjørt etterforskning på tvers av politidistriktene.

Det var først da Skan-kontroll kom til politiet med det som senere ble avgjørende bevismateriale, at skimminggruppa ble etablert og etterforskning satt i gang.

– De eneste som hadde fulgt skikkelig med i timen var Skan-kontroll. Hadde det ikke vært for den informasjonen de ga oss, ville aldri skimminggruppa blitt etablert så tidlig som i august i 2009, sier politioverbetjent Anders Beck.

Han er fagansvarlig for skimming og ID-tyverier i Oslo politidsistrikt.

– Skan-kontroll dokumenterte overfor oss at tamilene først stjal terminalene, så manipulerte teknikken og deretter satte dem på plass igjen. Uten bildematerialet fra dem, hadde ikke vi hatt noen sak. Det er mange titalls kriminalsaker hos oss i skimminggruppa som er oppklart takket være det bevismaterialet Skan-kontroll har bidratt med. Uten overvåkingsbildene ville disse sannsynligvis blitt henlagt, legger han til.

Tidligere denne uka kunne Aktuell Sikkerhet fortelle at en inspeksjon hos Skan-kontroll - i regi av Datatilsynet - resulterte i en foreløpig rapport med sviende pålegg om forbedring i håndteringen av personopplysninger. Dersom Datatilsynets tolkning blir stående, vil analysetjenesten deres – i den form den frem til i dag har eksistert - gå en usikker fremtid i møte.

Det er derfor liten tvil om at Skan-kontrolls vesentlige bidrag til kriminalitetsbekjempelse i så fall blir redusert.

Onsdag uttalte Grenseløs-sjef Odd Skei Kostveit til Aktuell Sikkerhet at han er bekymret dersom analysetjenesten ikke får bestå. Han roser sikkerhetsselskapets nettverk og evne til å analysere kriminalitetsbildet fra hele Norge. Skei Kostveit fortalte blant annet om et væpnet ran der Skan-kontroll bidro med avgjørende bevismateriell.

Anders Beck støtter Kostveits syn på Skan-kontroll betydning:

– Hvis Skan-kontrolls analysetjeneste forsvinner, mister politiet en av de viktigste bidragsyterne til vårt etterforskningsarbeid, sier Beck.

Han understreker at han ikke tar stilling til Datatilsynets foreløpige konklusjoner sett opp mot personvernlovens gjeldende bestemmelser.

– Jeg konstaterer at vi i politiet ikke har kapasitet til å gjøre den viktige jobben som Skan-kontroll gjør. Mange hevder at innhenting av bevis er vår oppgave, men jeg vet at kart og terreng ikke stemmer i den forbindelse. Enkelt sagt er det vi driver med ferskvare, ikke minst fordi overvåkingsbilder i hovedsak slettes etter sju dager. Vi har ikke forutsetning og utstyr til å kommunisere like fort som Skan-kontroll. Hvis regelverket skal være så rigid som det fremstår at Datatilsynet tolker det, må vi finne oss i at saker aldri oppklares. Det går ikke an å binde opp politipatruljer rundt omkring i hele Norge for å drive innhenting av overvåkingsbilder, sier Beck.

Han skjønner at personvern er viktig, og at det er nødvendig med lovregulering.

For meg ser det ut som kriminalitetsbildet og de tekniske mulighetene har utviklet seg betraktelig etter at lovteksten ble formulert. Derfor er det på sin plass med en revisjon som baseres på tillit, slik at næringslivet og politiet kan samarbeide. Det vil være for passivt dersom dyktige aktører ikke skal få bidra med vesentlig informasjon i kriminalitetsbekjempelsen, sier Beck.

Her kan du lese om Datatilsynets rapport.

"