Du er her

Skan-kontroll sentrale i asylliga-avsløring

Skan-kontroll er sentrale i opprullingen av en tyveri-liga bestående av asylsøkere som har turnert store deler av Norge. I løpet av to måneder begikk asyl-ligaen grove tyverier fra butikker i minst 14 byer mellom Kristiansand i sør, Fana i vest og Levanger i nord.
Av Even Rise
Publisert 29.08.2013 20:30

Jørn Cato Olsen, administrerende direktør i Skan-kontroll. (Foto: Even Rise)

Det er Aftenposten som skriver dette.

I går, tirsdag, ble tre asylsøkere fra Georgia pågrepet av politiet i Molde. Pågripelsen skjedde da de forsøkte seg mot Elkjøp i byen. Gruppen asylsøkere besto ifølge Aftenpostens opplysninger av fire personer fra starten av, men en av dem falt fra da han ble pågrepet i Oslo i juli.

Georgierne, som hos politiet har betegnelsen ”Gruppe 36”, har vært svært aktive mot forretningene Elkjøp, Lefdal og Expert. Spesialiteten deres har vært laptop’er, nettbrett, kosmetikk og mobiltelefoner.

Skan-kontroll har svært mye av æren for at den georgiske banden nå er avslørt. De leverer blant annet analyse- og sporingstjenester som i denne saken var avgjørende for at politiet kunne gå til pågripelse av de georgiske asylsøkerne. Da georgierne kom til Molde, var de butikkansatte der allerede varslet. Samspillet mellom Skan-kontroll, kjedene, de butikkansatte og ikke minst politiet er av avgjørende betydning for å lykkes i slike aksjoner. Parallelt med at Skan-kontroll har spisset kompetansen sin innen blant annet analyse og sporing de siste årene, har politiets søkelys på mobile vinningskriminelle også økt betydelig. Blant annet gjennom prosjektet Grenseløs og utrykningspolitiets etterretningspatruljer, jobbes det systematisk og omfattende for å redusere handlingsrommet for de mobile vinningskriminelle.

– Vi ser at kriminelle asylsøkere er en gruppe som ekspanderer, sa administrerende direktør Jørn Cato Olsen i Skan-kontroll til Aktuell Sikkerhet tidligere i sommer.

– Dette er personer som blir innlosjert på asylmottak som asylsøkere, men som i virkeligheten er elementer i organisert kriminalitet. De utstyrers med biler og opererer over store områder. Periodevis gelder dette folk fra Hviterussland, men i hovedsak georgiere, sa Olsen til Aktuell Sikkerhet.

Les mer i Aftenposten om den georgiske ligaen og hvilken reiserute Skan-kontroll kan vise til at de har fulgt.

"