Du er her

Skal erobre Norge på nytt

Freddie Parrman ble et kjent navn i norsk sikkerhetsbransje da han for fem år siden innlemmet Plastkort Norge i Pas Card International. I ettertid solgte han hele virksomheten til Nexus, og nå varsler svensken ny inntreden i det norske ID-markedet. Denne gangen gjennom selskapet Seriline.
Av Even Rise
Publisert 18.03.2016 10:47

Freddie Parrman sluttet i Nexus i fjor høst. På begynnelsen av 2016 kjøpte han og broren svenske Seriline.

– Vi har enorme ambisjoner, og Norge er helt klart en del av vår fremtidsplan, smiler Freddie Parrman.

– Eksakt når vi for alvor skal penetrere det norske markedet, vil jeg ikke si noe konkret om. Først skal vi etablere en ny organisasjon i Seriline og sørge for utvikling av riktig teknologi og en markedstilpasset plattform, legger han til.

Per-Magnus Palmgren og Ulf Bohman er allerede sentrale i dette arbeidet. Begge to var betydningsfulle medarbeidere på høyt nivå i Nexus. All den tid det Parrman ble ny eier i Seriline, ble ingen overrasket da disse to meldte overgang. Også fire andre Nexus-medarbeidere har ifølge Parrman gjort det samme.

Pas Card International var selskapet som førte Freddie Parrmann og hans ikke fullt så profilerte bror Pierre til suksess i det nordiske adgangsmarkedet. ID-kort og tilbehør i form av blant annet kortprintere, korttilbehør, programvare, RFID-produkter og lesere dominerte deres varesortiment.

Cirka ett år etter oppkjøpet av Plastkort Norge, solgte altså Parrman-brødrene Pas Card til Nexus, som også er svensk. Dette åpnet muligheten for ytterligere Pas Card-satsning i andre land hvor Nexus var representert.

Nexus er for øvrig i høyeste grad fortsatt aktive i det norske markedet gjennom avdelingen som i realiteten er en videreført og videreutviklet variant av opprinnelige Plastkort Norge.

Da Parrman-brødrene fortalte offentligheten om sin exit i Nexus, sa de ingen ting om hvilke planer de hadde. Freddie Parrman har imidlertid aldri lagt skjul på at han trives godt i sikkerhetsbransjen. Det var derfor forventet at han plutselig en dag ville flagge at den videre karrieren også vil handle om sikkerhet.

Denne gangen gjør han det altså gjennom Seriline, som slettes ikke er ukjent for Parrman-brødrene. Ei heller for Nexus. Både Pas Card og Nexus har nemlig gjort forretninger med Seriline tidligere. Parrman sier at Seriline vil fortsette å levere til Nexus også i fremtiden.

– Det er godt å være tilbake i sikkerhetsbransjen. Seriline ble etablert i 1990 og driver også med ID-tjenester. I fjor omsatte de for mellom fem og ti millioner svenske kroner. I løpet av fire år skal omsetningen være tidoblet. Vi vil også mer enn doble antall ansatte innen sommeren. Trolig blir vi 15 medarbeidere i løpet av kort tid, sier han.

En av tjenestene som Seriline i stor grad skal satse på, er effektive skytjenester.

– Når det gjelder programvare har Seriline vært suveren gjennom lang tid. Vår jobb blir å utvikle tjenestene ved å tilføre riktig kompetanse. Det er ikke tvil om at vi også vil finne samarbeidspartnere som kan bidra til komplette sikkerhetsløsninger utviklet med utgangspunkt i ID- og besøkshåndtering. Når vi har klart å forenkle og effektivisere ID-håndteringen skal Seriline sørge for å betjene 60 prosent av privatmarkedet og 40 prosent av offentlig sektor. Nedslagsfeltet vårt blir de nordiske landene i tillegg til øvrige engelsktalende land. Vi gleder oss til å kjempe om kundene, sier Parrman.