Du er her

Sikkerhetsbransjen i hastemøte hos Politidirektøren

Terrorangrepet i Stockholm fikk Politidirektoratet til å hasteinnkalle norsk sikkerhetsbransje til møte. Det skapte økt optimisme rundt et svært etterlengtet krise- og beredskapssamarbeid mellom det offentlige og de private sikkerhetsselskapene.
Av Even Rise
Publisert 12.05.2017 13:06

Etter at vektere bidro med avgjørende hjelp i akuttfasen etter 22. juli-bomben i Oslo sentrum, har sikkerhetsbransjen jobbet bevisst og kontinuerlig for å bli inkludert i samfunnets beredskapsplan. I argumentasjonen er det også konkretisert et behov for å delta i øvelser for å kunne bli gode i samspillet med blant andre nødetatene, kommuner og fylkeskommuner.

Senest på lederplass i forrige papirutgave kritiserte Aktuell Sikkerhet det offentlige for ikke å inkludere den private sikkerhetsbransjen i det nasjonale samfunnsberedskapsarbeidet.

Fagsjef Runar Karlsen i NHO Service sier at innsatsen som er lagt ned siden 2011 er betydelig, men at det inntil nå ikke har båret synlige frukter for særlig mange andre enn de innvidde. En viktig del av arbeidet har handlet om å bygge tillit. Dugnaden som sikkerhetsbransjen bidro med for å forebygge bølgen av overfallsvoldtekter i Oslo høsten 2011, og de gode resultatene dette ga, var ifølge Karlsen en viktig grunnstein i dette tillitsarbeidet.

Tilbakekalt fra ferie

Det skulle imidlertid vise seg at terrorangrepet på Drottninggatan i Stockholm, som skjedde på ettermiddagen fredag før palmesøndag, bidro til et taktskifte i dialogen mellom sikkerhetsbransjen og myndighetene.

Påfølgende mandag morgen ønsket nemlig Politidirektoratet å møte representanter fra den norske sikkerhetsbransjen. Møtet fant sted allerede samme ettermiddag, så raskt det lot seg gjøre å få påskeferierende bransjefolk tilbake til Oslo.

Det var fungerende politidirektør Kristin Kvigne som tok i mot fagsjef Runar Karlsen og to ledere fra henholdsvis Nokas og Securitas. Møtet ble først offentlig kjent da Politidirektoratets politiinspektør og virksomhetsleder Anne-Catherine Gustafson holdt foredrag Norsk Sikkerhetsforenings sikkerhetskonferanse.

– At fungerende politidirektør innkaller bransjen for informasjonsutveksling så raskt etter terrorangrepet i Stockholm, er et skritt i riktig retning, sier hun.

Runar Karlsen er helt enig. Han understreker at det første formelle møtet mellom Sikkerhetsbransjen og Politidirektoratet angående fremtidig beredskapssamarbeid var i januar. Der presenterte bransjen og politidirektoratet hvilket mulighetsrom de ser for seg for i et slikt samarbeid, og arbeidet med rolleforståelse dem i mellom startet.

– Det ble gjort en konkret avtale om at vi skal jobbe videre, og finne måter å samhandle på. Samfunnsutviklingen og bransjens økte profesjonalitet gjør dette enklere enn hva som har vært tilfelle før. At det ble innkalt til hastemøte etter terrorangrepet i Stockholm, er et godt eksempel på at vi er på god vei mot målet. I dette møtet snakket vi om situasjonen generelt, det hevede trusselnivået som var innført og forventningene til de påfølgende dagene. Det er som regel slik at sikkerhetsbransjen er representert med både sikkerhetskameraer og vektere på utsatte mål, noe politiet nå er blitt mer bevisste på. Vi er nå kommet nærmere et beredskapssamarbeid enn vi noen gang har vært, og sikkerhetsbransjen ser frem til fortsettelsen, sier Runar Karlsen.