Du er her

Selger Mil Sec

Med et overskudd på nesten åtte millioner kroner i 2015, viste Mil Sec Norge AS at de har tillit i det norske sikkerhetsmarkedet. Nå selges virksomheten inn i en fullintegrert leverandør av high-end sikkerhetsløsninger for store byggprosjekter, infrastruktur og forsvar.
Av Even Rise
Publisert 31.01.2017 10:30

Det er Rapp Bomek som kjøper Mil Sec Norge AS. De tar nå steget fra å være markedsledende leverandør av brann- og sikkerhetsdører til å bli det de karakteriserer som en fullintegrert leverandør av high-end sikkerhetsløsninger.

Mil Sec har frem til nå vært eid av Per Ove Paulsen, Bjørn Hagen, Øistein Schwabe og Matias Molin. Alle fire har vært, og fortsetter som ansatte i virksomheten. Selskapet har hatt en klar strategi om å vokse, og er i disse dager i ferd med å ansette flere medarbeidere.

Mil Sec skal fortsatt, i alle fall ut året, drives som eget selskap. På sikt vil det bli fusjonert inn i Bomek-konsernet. Etter det Aktuell Sikkerhet erfarer, omsatte Mil Sec for litt over 30 millioner kroner i fjor. Overskuddet skal ha endt på nærmere fire millioner kroner.

– Produktspekteret vårt utvides betydelig, og Rapp Bomek ivaretar nå hele verdikjeden fra design og engineering, via produksjon, installasjon og service. Oppkjøpet av Mil Sec Norge AS er et viktig element i realiseringen av denne strategien, påpeker Bomek-konsernet.

Rapp Bomek har en sterk posisjon i det globale olje- og gassmarkedet. Gjennom oppkjøpet av Mil Sec og sin øvrige satsing, tar de nå også  – med et komplett utvalg av sikkerhetsløsninger  – strategiske grep mot nye markeder innen sivile og offentlige bygg, samt mot infrastruktur og Forsvaret.

– Bomek-konsernet konsoliderer og integrerer sin virksomhet gjennom å fusjonere Rapp Bomek AS (Bodø) og Rapp Pyrotec (Kapp). Rapp Bomek blir videreført som selskapsnavn etter fusjonen. Målet med fusjonen er ifølge konsernet å samle begge selskapenes organisasjon og produkter i en samlet og slagkraftig enhet som skal jobbe både mot de eksisterende kjernemarkedene og inn mot de nye markedene.  

Mil Sec Norge og Rapp Bomek innledet i 2016 et strategisk samarbeid i anledning entreprisen for sikkerhetsdører til det nye Munchmuseet. Dette samarbeidet anser partene som svært suksessfullt, og det ledet til at man i september 2016 signerte kontrakt med byggherren som er Kultur- og idrettsbygg. Kontraktsverdien er cirka 40 millioner kroner.

I 2015 omsatte Mil Sec Norge AS for 50 millioner kroner. Overskuddet da ble på 7,6 millioner kroner.

Sikkerhetsfolie mot trykkbølger har vært det største produktet som Mil Sec leverer, men den siste tiden har de blant annet opplevd økende interesse for trykk-sikre glass.

Mil Sec har de siste årene hatt en klar strategi om å posisjonere seg mot de store sikkerhetsprosjektene som er på trappene, spesielt i Oslo regionen. Dette har vi gjort i form av å finne egnede gode produkter samt spisse organisasjonen.  Gjennom å bli en del av Rapp Bomeks organisasjon, ser vi at dette vil gi oss de økonomiske muskler og den organisatoriske tyngde vi trenger for å nå våre mål, sier daglig leder Per Ove Paulsen i Mil Sec. 

Vi ser klare og naturlige synergier mellom selskapene, og gjennom oppkjøpet kan vi utnytte flere muligheter i markedet. Konsernet blir en stor aktør i sikkerhetsbransjen og øker tilgjengeligheten gjennom en større salgs- og serviceorganisasjon. Konsernet har en målsetning om å ta en ledende rolle mot de store offentlige prosjektene i Norge i dag, sier administrerende direktør Terje Bøe i Rapp Bomek.