Du er her

Securitas sikrer Nasjonalmuseet: – Vi er utrolig stolte

Når Nordens største kunstmuseum åpner i Oslo, blir sikkerheten for både utstillinger, gjester og ansatte ivaretatt av Securitas. Femårs-avtalen med Nasjonalmuseet, som allerede er iverksatt, anslås å være verdt 150 millioner kroner.
Av Even Rise
Publisert 21.09.2018 10:39

– Dette er et oppdrag vi i Securitas er utrolig stolte over å ha blitt tildelt. Det betyr utrolig mye for oss å ha Nasjonalmuseet tilbake i porteføljen, sier regiondirektør John Erik Strømstad.

– Securitas skal levere sal-vakttjenester og noe vakthold for øvrig, sier Ole Henrik Brinchmann-Hansen.

Han er seniorrådgiver for administrasjon og anskaffelser ved Nasjonalmuseet. Den inngåtte rammeavtalen gjelder fra september i år. Dette innebærer at Securitas allerede nå har overtatt nevnte oppgaver i Nasjonalmuseets eksisterende bygg, noe som skjedde i form av en virksomhetsoverdragelse.

Anbudskonkurransen var vektet 50 prosent på pris og 50 prosent på kvalitet.

Svært ryddig

– Når det gjelder pris, var tilbudene fra finalistene mer eller mindre like. Forskjellen var mindre enn én prosent. Kvalitetsmessig var det kun nyanseforskjeller å snakke om, men vi konkluderte med at Securitas er best ioppfølging, bemanning og avvikshåndtering. De har ut fra vårt behov også de beste bestillings- og faktureringsrutinene. Totalt sett hadde Securitas den beste beskrivelsen av hvordan oppdraget bør utføres, sier Brinchmann-Hansen.

– I siste runde gjorde vi matematikk ut av anbudet. Vi som var involvert satte karakterer på gitte kriterier. Dette gjorde prosessen mer målbar, og den tilbyderen som fikk flest poeng vant, sier sikkerhetsrådgiver Karin Bjørgo Fagersand ved Nasjonalmuseet.

– Fra Securitas sin side ser vi på anbudsprosessen som svært ryddig, sier John Erik Strømstad.

Nasjonalmuseet antar at det på vanlige dager vil være opp mot 50 vektere i arbeid inne i det nye bygget som er under oppføring på Vestbane-tomten ved Aker Brygge.

– Det er ikke tvil om dette er en kunde med utrolig bevisste holdninger til sikkerhet, noe som stiller ekstra store krav til oss som leverandør. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier avdelingsleder Ronnie Bergheimi Securitas.

Historisk sett hadde Nasjonalmuseet i fire år, frem til 2009, egne museumsverter til å utføre oppgavene som vekterne gjør i dag. Fra og med 2009 ble vaktholdet overlatt til Securitas, som senere ble erstattetav G4S – som i dag er Nokas etter oppkjøpet i 2013.

Vaktsentral

Sikkerhetstjenester innen kultursegmentet er et betydelig internasjonalt satsningsområde for Securitas. Dette mener John Erik Strømstad at har vært medvirkende til at de vant anbudet.

– Securitas har lang erfaring med sikkerhetsarbeid rettet mot kulturen. I England og Danmark er vi spesielt gode når det gjelder sikring av kunstinstitusjoner. Derfor har vi underveis i anbudsprosessenfått bistand fra, og ikke minst hentet inspirasjon og kunnskap hos våre kolleger i disse landene, sier han.

– Det eksisterer dessuten enn felles base for samhandling i konsernet. Denne brukes flittig av kolleger til deling av kompetanse og erfaringer. Vi jobber hele tiden med utvikling og nye løsninger for å bli bedre,sier Bergheim.

Når Nasjonalmuseet åpner en gang i 2020, vil det huse det som per i dag er Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet og Museet for samtidskunst. Nasjonalmuseet-Arkitektur vil bestå på Bankplassen. I det nye Nasjonalmuseet bygges det også en avansert alarmstasjon og overvåkingssentral som blir bemannet av museets egne ansatte i tillegg til vektere. Driften av denne er det foreløpig ikke avklart hvem som skal stå for. Denne oppgaven lyses ut i en egen anbudskonkurranse. I tillegg til at den nye sentralen ivaretar nybygget, skal den også kunne betjene øvrige bygningsmasse som Nasjonalmuseet disponerer.

I papirutgaven av Aktuell Sikkerhet (04-2018) kan du lese mer om kontrakten, samt en større reportasje om sikkerheten for øvrig i det nye Nasjonalmuseet.