Du er her

Securitas inn hos Storebrand

Securitas overtar sikkerhetsleveransene til 21 kontorbygg hos Storebrand Asset Management. Selskapet inkluderes med dette i en historisk IFM-kontrakt mellom Coor Service Management og landets nest største eiendomsbesitter.
Av Even Rise
Publisert 01.06.2018 14:06

Den såkalte IFM-kontrakten (Integreated Facility Management) er historisk fordi det aldri før er signert en såkalt Vested-avtale i Norge. Den er dessuten mye mer relasjonsbasert enn kontrakter som tradisjonelt brukes i Norge. Avtalepartene er Storebrand Asset Management og Coor Service Management. Securitas blir en av flere underleverandører for sistnevnte.

Den revolusjonerende kontraktsformen innebærer i praksis, enkelt og overfladisk forklart, at oppgjør for tjenestene skjer ut fra den tilfredsstillelse som Storebrands leietakere opplever. Er de fornøyde, og kriteriene for øvrig blir fulgt, gis det full uttelling. I motsatt fall reduseres oppgjøret tilsvarende.

Per i dag er det Nokas som leverer sikkerhetstjenestene til de 21 kontorbyggene denne kontrakten gjelder for. De ligger i vesentlighet i området Lysaker – Oslo.

Gigantforetaket har til sammen har en eiendomsmasse på cirka en million kvadratmeter.

– Kontrakten er relasjonsbasert. Den er bygd på tillit, åpenhet og gjensidig nytte. Målet er å skape større verdier i fellesskap enn det Storebrand og Coor kan klare hver for seg. Dette er et partnerskap i ordets rette forstand, som selvsagt også inkluderer underleverandørene, sier Head of Security André Thomsgård i Coor Service Management.

I tillegg til sikkerhetstjenester skal Coor i denne avtalen levere eiendomsdrift, renhold og resepsjons- og servicetjenester til nevnte eiendommer hos Storebrand Asset Management.

Oppstarten av avtalen skjer trinnvis fra 1. september. Den gjelder for fem år og verdien er i utgangspunktet på 75 millioner kroner årlig. Sikkerhetstjenestenes andel av dette er cirka ti prosent av dette.

– Securitas skal levere et bredt spekter av sikkerhetstjenester, alt fra vakthold til alarmmottak og service og vedlikehold av tekniske løsninger. Ut fra intensjonen med Vested-kontrakten, ligger det også i kortene at vi skal bidra med utvikling og innovative løsninger som fremmer både sikkerhet og økonomisk lønnsomhet, sier Thomsgård.

– De leverer fra før en betydelig andel av alle sikkerhetsleveransene til Coor. Den relasjonen og åpenheten som fra før er mellom dem og oss var viktig i valget av samarbeidspartner for denne kontrakten, legger han til.

– Securitas er svært fornøyd med å ha fått denne avtalen som partner av Coor, og vi ser frem til å komme i gang med samarbeidet med både Storebrand og Coor, sier nasjonal kundeansvarlig Øyvind Holth Eng, i Securitas.

Det er forskning ved University of Tennessee som ligger bak filosofien for Vested-kontrakten. Forut for kontraktsinngåelsen var det avgjørende med en omfattende prosess der partene opparbeidet betydelig tillit til hverandre.

 – Det må være trygghet for at målene forankres hos begge parter. Gjennom felles arbeidsmøter har partene lært hverandre å kjenne slik at denne forretningsmodellen, med sin metodikk og sitt tankesett, kan etterleves, heter det i en pressemelding fra Storebrand Asset Management.  

– En slik kontrakt skal gi gode rammer for innovasjon og forbedringer, noe som tradisjonelle kontrakter ikke alltid fremmer. Denne type kontrakt har basis i felles strategiske mål som igjen styrker partnerskapet, sier leder for eiendom i Storebrand Asset Management, Truls Nergaard.

– Kontraktsformen er mye mer relasjonsbasert enn de vi tradisjonelt bruker i Norge. Vi går dypt inn i hvilke egenskaper som må til for at samarbeidet skal lykkes og belønner leverandøren på det, legger han til.

Med Vested-kontrakt forventer partene å bruke mindre tid på å diskutere betingelser og oppgaver i årene fremover. Dette som følge av relasjonen og forståelsen for hverandres virksomheter som de nå har etablert.

– I de fleste kontrakter får vi betalt ut fra mengden jobb som skal gjøres, og vi bruker mye tid på å diskutere detaljerte fremgangsmåter. I avtalen med Storebrand Asset Management er vi enige om målsettinger og forbedringer over tid, og det gagner begge parter til å handle deretter, sier administrerende direktør Nikolai Utheim i Coor Norge.