Du er her

Satser på Videovakt

Skan-kontroll har tegnet distributøravtale i Norge for et videoanalyseverktøy som administrerende direktør Jørn Cato Olsen hevder er det mest intelligente de noen gang har testet.
Av Even Rise
Publisert 03.02.2013 18:15

Vegard Strömstad og Ruben Martinsen, henholdsvis fra Mindmancer og Skan-kontroll, ser frem til å samarbeide om VideoVakt. (Foto: Even Rise)

– Brukergrensesnittet er unikt og besparende, blant annet fordi det helt eller delvis kan erstatte vekternes inspeksjonsrunder, sier han.

Olsen  er rask til å understreke at det kun er inspeksjonsrundene som i mange tilfeller kan bli overflødige, men at behovet for vektere fortsatt vil være tilstede når det for eksempel skal låses opp eller igjen, eller hvis det blir nødvendig med uttrykning i forbindelse med utløste alarmer. Mindmancer er et system som gjør det enklere å hindre innbrudd, tyveri og hærverk før det skjer - og dermed gjør det mulig å agere mer proaktivt.

Markedet hvor Skan-kontroll ser et stort potensial for det nye overvåkningsverktøyet, er ulike utendørsområder, installasjoner og bygg, fortrinnsvis til tider da det ikke skal være folk der. Skoler og byggeplasser er to eksempler. En avsidesliggende transformator kan være et annet eksempel hvor Mindmancer egner seg.

Prosjektleder hos svenske Mindmancer, Vegard Strömstad, sier at tilsvarende videoanalyseverktøy brukes på Øresundbrua mellom Sverige og Danmark. Der er vekterkostnadene redusert med 60 prosent etter at systemet erstattet inspeksjonsrundene. Et av fortrinnene han nevner, er at Mindmancer har høy deteksjon uansett hva slags vær det måtte være.

– Vi har hatt et pilotprosjekt hos Norsk Resirk i Oslo i noen måneder. Der er det stor trafikk døgnet rundt, og deler av området er ikke gjerdet inn. Mindmancer har vist oss muligheter vi ikke var klar over at finnes. Med unike og patenterte algoritmer unngår vi falske alarmer, og dermed kan vår døgnbemannede operasjonssentral bruke tide sin til å sette inn tiltak kun når det kommer reelle alarmer, sier driftssjef Ruben Martinsen.

Både Skan-kontroll og Mindmancer poengterer at det ikke er noe nytt at videoanalyse alarmerer ved bevegelse. Det unike med det svenske verktøyet, er at det kan legges inn gjenkjennelsesparametre som hindrer falske alarmer og som på en imponerende måte sjalter ut bevegelser som tradisjonelt ville ha utløst alarm. Et eksempel kan være at bevegelsen fra et dyr ikke løser ut alarmen, men at bevegelsen fra et menneske gjør det.

Systemets flammedeteksjon er også imponerende. Under en demonstrasjon Aktuell Sikkerhet har fått, ble det dokumentert at systemet skiller mellom flamme og et gult blinkende lys på 50 meters avstand. Det ble alarmert for flammen, men ikke det gule lyset.

– Vi er de eneste i verden som har et slikt system. Det vanlige er at alarmen slår ut som en følge av varme. Vi garanterer at Mindmancer slår ut på 15 centimeter flamme innenfor en avstand på 50 meter, sier Strömstad.

Når det utløses alarm eller avviksmelding, går det en videostrøm til Skan-kontrolls operasjonssentral. Det er først da bildene fra det aktuelle objektet vises. I samme sekund kan operatøren analysere og følge med på live-bilder, og agere etter behov og instruks.

Den nye programvaren leveres gjennom Skan-kontroll under navnet Videovakt. Systemet kan integreres med kundenes eksisterende kamerapark, men kvalitetskravene er så høye at de færreste trolig har tilfredsstillende utstyr. I samarbeidet mellom Mindmancer og Skan-kontroll er det i hovedsak lagt opp til at de i fellesskap skal ha fullt driftsansvar for anlegg ute hos kundene.

Driftssjef Ruben Martinsen hevder teknologien bidrar til å sikre verdier på en helt ny måte. Med et fåtall kameraer utstyrt med fastobjektiver, skal kundene få overvåkning de aldri tidligere har hatt.

– Det finnes ikke maken. Også om natta er VideoVakt unikt. Vi har allerede skrevet kontrakt om levering til Norsk Gjennvinning Metall AS sitt anlegg i Drammen og Norsk Resirk sitt nye anlegg i Fetsund. I Sverige er systemet godt representert på skoler. De cirka 200 skolene som har VideoVakt der, reduserte kostnadene sine til fjerning av graffiti, utskrifting av knuste vinduer og egenandeler med ti millioner kroner på tre år, sier Martinsen.

MindMancer kan utstyres med ulike nivåer av anonymisering. Dette innebærer at både personer og kjøretøy sladdes i utgangspunktet. Dette er spesielt aktuelt i forbindelse med personvernet når utstyr som er montert på skoler.

– VideoVakt er også svært lite ressurskrevende. I tillegg til vanlig nettforbindelse fungerer det med både 3G- og NMT-forbindelse, sier Ruben Martinsen.