Du er her

– Sammenheng mellom lav lønn og kriminalitet

– Transportrelatert kriminalitet og bevegelsesmønstrene til lastebiler fra lavkostland henger sammen. Det viser et svensk transportstudie. – Vi er ikke overrasket, sier Geir A. Moe som er direktør i NLF.
Av Even Rise
Publisert 05.02.2018 09:56

– Det er grunn til å tro at forholdene er like også i Norge, sier Moe.

Norges Lastebileier-Forbund mener den svenske undersøkelsen understreker viktigheten av å få på plass et system som registrerer bevegelsene til alle lastebiler i Norge.

Det er forskerne Henrik Sternberg og Björn Lantz ved henholdsvis Lunds Tekniska Högskola og Chalmers Tekniska Högskola i Sverige som har utført studien. Datagrunnlaget er basert delvis på tilgjengelig kriminalstatistikk og delvis på tusenvis av innrapporterte observasjoner av utenlandske lastebiler gjennom appen Cabotagestudien.

– Den forskningen vi har gjennomført viser at de pressede prisene på transportmarkedet ikke bare koster samfunnet mye i form av miljøutslipp og sosial dumping. Nå kan vi også vise sammenheng mellom dårlige arbeidsvilkår for sjåførene og kriminalitet som tyveri av diesel og transportrelatert utstyr, forteller Sternberg.

Nærmere 287 000 observasjoner av lastebiler fra hele Europa, deriblant 5 000 unike registreringsskilt tilknyttet lastebiler fra Polen, 2 500 fra Litauen og 2350 fra Bulgaria, ble analysert og bevegelsene innenfor Sverige hentet ut for videre bruk. Mønsteret som dannet seg var at de østeuropeiske lastebilene ble værende i Sverige gjennom helgene, mens vesteuropeiske lastebiler kjørte hjem til utgangspunktet.

Deretter ble bevegelsene kryssjekket med innrapporterte tyverier av diesel og annet transportmateriell fra det svenske politiet, totalt 2 252 tilfeller, samt befolkningsdata fra Statistiska Centralbyrån. Funnene viste en klar relasjon mellom tilstedeværelse av lastebiler fra lavkostland og forekomst av transportrelatert kriminalitet. Denne sammenhengen finner man ikke ved registrerte observasjoner av vesteuropeiske lastebiler.

– Ut fra dette materialet ser vi en klar statistisk sammenheng mellom observasjoner av lastebiler fra lavkostland og rapporterte dieseltyverier, konkluderer Sternberg.

– Dette er et viktig materiale å ha med seg videre i arbeidet med å opplyse myndighetene. Det bekrefter en trend som vi har mistenkt i lang tid allerede. Prisene presses så lavt at sjåførene ikke engang har råd til å kjøpe diesel, sier Geir A. Moe i NLF.

(Kilde: Norges Lastebil-Eierforbund, pressemelding)

Faktaboks

Norges Lastebil-Eierforbund representerer

  • 3 200 bedrifter
  • 15 000 lastebiler
  • 20 000 sysselsatte
  • 25 milliarder kroner i omsetning

Norges Lastebileier-Forbund har

  • Medlemsbedrifter i alle fylker
  • 9 kontorer i Norge
  • Brussel-kontor

Kilde: Pressemelding Norges Lastebil-Eierforbund.