Du er her

Samarbeidet i Nordland er i gang

– Denne avtalen vil bidra til økt trygghet for innbyggerne i Nordland, sier avdelingssjef Eskild Birkeland i Securitas. I dag formaliseres samarbeidet mellom sikkerhetsbransjen og den delen av politiet som dekker Gratangen kommune i Troms, samt alle nordlandskommunene unntatt Bindal.
Av Even Rise
Publisert 09.11.2018 14:04

– Formålet med samarbeidsavtalen er å sikre at politiet og sikkerhetsbransjen i Nordland samarbeider bedre for å forebygge og bekjempe kriminalitet, samt opprettholde sikkerhet, ro og orden. Den skal bidra til å utvikle samarbeidet mellom partene for å sikre den alminnelige trygghet i samfunnet, opplyser Nordland politidistrikt.

Avtalen er en videreføring av det samarbeidet som foreligger mellom politidirektøren og NHO. Som Aktuell Sikkerhet har skrevet tidligere, etableres det blant annet faste regelmessige kontaktpunkt mellom politiet og sikkerhetsbransjen. Det samarbeidet som innledes i Nordland i dag, er også innledet i flere politidistrikter.

– På operasjonelt nivå skal det etableres faste samarbeidsmøter innenfor våre geografiske driftsenheter. I Nordland politidistrikt er dette Lofoten & Vesterålen, Ofoten, Salten, Rana og Helgeland. På møtene skal man styrke informasjonsutvekslingen og samarbeidet mellom partene. Videre skal partene få økt kunnskap om hverandres planverk som er relevant for samarbeidet, samt delta i hverandres øvelser der dette er hensiktsmessig, opplyser Nordland politidistrikt.

Begge parter har tro på at et bedre samarbeid mellom partene vil bidra til økt trygghet for innbyggerne i Nordland, herunder en bedre ressursutnyttelse og kvalitet i løsningen av partenes oppgaver og oppdrag.

– Securitas sikrer hjem, arbeidsplasser og samfunn, og avtalen er viktig fordi vi nå formaliserer samarbeidet med faste og regelmessige kontaktpunkt mellom bransjen og politiet i Nordland. Vi skal fortsatt gjennomføre de oppgavene som er regulert gjennom lov, men sammen med politiet kan vi samarbeide bedre og støtte hverandre – slik at politiet kan gjennomføre politioppgaver og vi kan gjennomføre vaktoppdrag. Dette er jeg sikker på vil bidra til økt trygghet for innbyggerne i Nordland, sier avdelingssjef Eskild Birkeland i Securitas Midtre Hålogaland.

Under dagens signering deltok også Nokas, Polarvakt og Heimdall Guard Service AS. PSS Securitas signerte avtalen i forkant, og er også i dette politidistriktet aktive i det gryende samarbeidet. 

– Dette er del av politiets forebyggende strategi der målsettingen er å forebygge kriminalitet i større grad gjennom en bedre samhandling med blant annet næringslivet, herunder sikkerhetsbransjen. Vekterne skal ikke erstatte politiet. Vi har ulike roller, hjemler og samfunnsoppdrag. Et bedre samarbeid vil derimot bidra til å sikre den alminnelige trygghet i samfunnet gjennom en mer målrettet og effektiv forebygging og bekjempelse av kriminalitet i Nordland, poengterer politiet.