Du er her

Politet: – Vegar er "Årets samarbeidspartner"

– Han har størst progresjon i rapportskriving og sørger for de gode og nødvendige dialogene. Det sier næringslivskontakt og politiinspektør Terje Lunde i Trøndelag politidistrikt. Denne uka overrakte han utmerkelsen «Den gylne penn» til årets samarbeidspartner: Nokas-vekter Vegar Felipe Anthun.
Av Even Rise
Publisert 18.01.2019 14:29

 

Det er utrolig moro å bli hedret av politiet for den jobben jeg gjør. Det viser at det er verdifullt å yte det lille ekstra i vekteryrket. Jeg brenner for jobben min som objekt-leder ved Sirkus Shopping i Trondheim, kommenterer Vegar Felipe Anthun.

 

Sikkerhetsbransjen og politiet i Trøndelag har i lang tid spilt på lag, og i desember ble samarbeidet formalisert med signering av samhandlingsavtalen som alle landets politidistrikter heretter skal forholde seg til. Denne kom til etter et langvarig og grundig arbeid mellom blant andre sikkerhetsbransjen, NHO Service og Handel, Politidirektoratet og Oslo politidistrikt.

– Politiet kan ikke løse samfunnsoppdraget sitt alene, og sikkerhetsbransjens aktører er viktige ressurser i samspillet mellom privat og offentlig sektor, sier Terje Lunde i Trøndelag politidistrikt.

Han er næringslivskontakt og politidistriktets overordnede koordinator for den jevnlige kontakten og samarbeidet mellom partene. Informasjonsutveksling knyttet til etterretning, sikkerhet og ordensrelaterte saker er viktige elementer, samtidig som det er avgjørende å være bevisst på rollefordeling både i det daglige og ved større hendelser.

– Samarbeidet betyr ikke endring av fullmakter, men endring i samhandlingen for å utøve et samfunnsansvar, poengter Lunde.

De mange tusen vekterne som er på jobb til alle døgnets tider året rundt, er de siste årene blitt anerkjent som en svært viktig yrkesgruppe i samhandlingen mellom politiet og sikkerhetsbransjen. Måten hver og en av dem rapporterer sine observasjoner og erfaringer, er i mange tilfeller avgjørende i så vel forebyggende og forhindrende kriminalitetsarbeid, som i eventuell etterforskning og påfølgende påtalevurdering.

– Politiet begynner å se effekten av at vi blant annet får tilsendt analyseskjemaer av forskjellige hendelser. Disse bidrar til at vi tidlig kan fange opp nye trender og utvikling, sier Terje Lunde.

– Vi drar også stor nytte av at vaktselskapene, i samarbeid med sine oppdragsgivere, prioriterer kartlegging, identifisering og analyse av de utfordringer de møter. Ved å dele denne informasjonen med oss i politiet, gir de oss økte forutsetninger for å sette inn ressurser der det er behov, legger han til.

Vegar Felipe Anthun er et eksempel på hvilken kapasitet en vekter kan være, og hvordan yrkesgruppen bidrar til at politiet på en bedre måte kan løse samfunnsoppdraget sitt. Anthun er objekt-leder for Nokas ved Sirkus Shopping i Trondheim.

– Vegar Felipe Anthun har gjennom sin rapportskriving utmerket seg med størst progresjon og har åpenbart en god dialog med blant andre senterlederen. Det gir økt kvalitet på den forebyggende tjenesten. Han er en verdig vinner av politimesterens utmerkelse; «Den gylne penn», sier Terje Lunde.

Utmerkelsen fikk Anthun under et utvidet samarbeidsmøte denne uka, der polititjenestepersoner i ulike roller møtte representanter fra Nokas, Securitas og sikkerhetsseksjonen ved St. Olavs Hospital, samt ledere fra vakt og service ved NTNU.

28-åringe Anthun som var vekterlærling i Forsvaret før han gikk opp til fagbrev i 2011, har vært objekt-leder siden 2012. Før den tid utførte han blant annet varierende oppgaver på senter, som syklende bymiljøvekter og som stasjonærvekter på byggeplass.

– Utdannelsen tok jeg på avdelingen Vakt og sikring på Ørlandet Flystasjon. I læretiden hadde jeg noe praksis hos Nokas, og de ga meg jobb rett etter at jeg hadde tatt fagbrevet. I tiden etterpå hadde jeg tilbud om utenlandstjeneste og befalsutdannelse, men mulighetene som Nokas ga meg gjorde at jeg fortsatte hos dem, sier Anthun.

Han er bevisst på at alle årene ved Sirkus Shopping er viktig for resultatet av jobben han gjør.

– Etter så mange år på samme sted kjenner jeg ikke bare byggets konstruksjoner og tekniske løsninger, men også de forretningsdrivende og deres kunder. Å ha kunnskap om det øvrige klientellet rundt senteret er heller ikke noen ulempe, sier han.

– Politiet la vekt på progresjonen din når det gjelder rapportskriving. Hva tror du er årsaken til det?

– Som sagt legger jeg vekt på det lille ekstra. Jeg supplerer med flere opplysninger enn standardmalen krever. Det gir både politiet og oss i sikkerhetsselskapene kunnskap om forhold vi kanskje ellers ikke ville fått. Dette tjener alle på i lengden, og krever ikke mer ekstrainnsats enn at det er verdt det – når man likevel er i gang med skrivearbeidet, sier Vegar Felipe Anthun.

 – Desto mer beskrivende rapportene våre er, jo større forutsetning har politiet for å kunne forstå hvilke utfordringer vi som vektere har. Men også hvilken ressurs vi faktisk er for dem. Vi ser en stor endring i positiv retning når det gjelder hvordan politiet håndterer hevendelsene fra oss nå sammenlignet med før samarbeidet startet ved inngangen til 2018, legger han til.

Kjell Ivar Andersen og Gareth Robbins, avdelingsledere henholdsvis i Securitas og Nokas, ble også satt pris på – ved å bli tildelt hver sin drikkeflaske. Dette skjedde i mer uformelle former enn hedringen av Anthun – men dog med et like alvorlig, engasjerende og ambisiøst budskap:

– Trøndelag politidistrikt har i hele 2018 gjennomført en prøveordning for samarbeid mellom politiet og sikkerhetsbransjen, avgrenset geografisk til Trondheim og Heimdal. En av effektene så langt er at vi har bygd ned terskelen for kontakt, og samtidig økt respekten og forståelsen for hverandres roller og funksjoner, sier Terje Lunde.

Han mener generelt at de samlede ressursene i det private og i det offentlige har store samfunnsmessige fordeler.

– Vi håper å innføre ordningen, med lokale tilpasninger, i hele politidistriktet i løpet av 2019. Dette skal vi gjøre i samarbeid med prisvinnerne Kjell Ivar Andersen, Gareth Robbins og deres kolleger – som for oss i politiet representerer to likeverdige partnere, sier Terje Lunde.

I neste papir-utgave av Aktuell Sikkerhets kan du lese mer om samarbeidet mellom sikkerhetsbransjen og Trøndelag politidistrikt.