Du er her

Oslo S-konkurransen havner likevel ikke retten

– Det er inngått forlik i saken, opplyser Oslo byfogdembete. Dermed blir det ingen rettergang rundt kravet om avlysning av anbudskonkurransen for vakt- og operasjonssentraltjenester ved Oslo Sentralstasjon og Stor-Oslo for øvrig.
Av Even Rise
Publisert 19.09.2018 16:54

Aktuell Sikkerhet omtalte i august at det lå an til rettslig behandling av nevnte anbudskonkurranse. Årsaken var Securitas sin klare oppfatning om at tildelingen ikke var gjort etter boka. Kravet deres om avlysning av anbudskonkurransen via Oslo byfogdembete hindret Bane NOR Eiendom fra å kunne signere med Nokas slik planen var.

Rettsmøtet hos Oslo byfogdembete var berammet over to dager; torsdag og fredag sist uke. Dette ble det imidlertid ikke noe av da Bane NOR Eiendom overraskende valgte å etterkomme kravet fra Securitas.

Vakt- og operasjonssentraltjenestene ved Oslo Sentralstasjon utgjør den absolutt største delen av kontrakten som også omfatter det Bane NOR Eiendom karakteriserer som Stor-Oslo. Hele avtalen var priset til mellom 20 og 25 millioner kroner årlig, noe som tilsvarer cirka 150 millioner kroner for hele kontraktsperioden.

Slik saken står i dag, må den tolkes som en delseier for Securitas. Seksjonssjef for anskaffelser og kontrakter i Bane NOR Eiendom, Petter Heide Larsen, bekrefter at de har avlyst anbudskonkurransen – og at Securitas som en følge av dette trakk kravet stevningen.

– Bane NOR Eiendom arbeider nå med et nytt konkurransegrunnlag for å anskaffe en ny kontrakt. Jeg har ikke noe mer å kommentere enn det, er Heide Larsens knappe kommentar i en tekstmelding.

Det var i utgangspunktet Securitas som i vår vant oppdraget for Bane NOR Eiendom på Oslo Sentralstasjon og Stor-Oslo for øvrig. Etter at Nokas klaget på dette, ble tildelingen omgjort til fordel for sistnevnte.

– Vi oppdaget en feil i behandlingen av deres tilbud. Dette førte til at prisbildet endret seg og at vi dermed innstilte Nokas som leverandør. Det sa Petter Heide Larsen til Aktuell Sikkerhet etter at Securitas gikk til domstolen.

Det rettslige skrittet fra Securitas kom etter at de klaget på at Nokas ble innstilt, og at denne klagen ikke ble tatt til etterretning.

– Securitas er kjent med at anbudskonkurransen er avlyst og har ingen ytterligere kommentar utover det, sier salgsdirektør Kai Aksnes.

Oslo S er ifølge Bane NOR Eiendom Norges travleste knutepunkt. Om noen år forventes det at så mange som 100 millioner mennesker vil være innom sentralstasjonen i løpet av ett år. Sikkerhetsbransjen har gjennom mange år omtalt Oslo sentralstasjon som et svært krevende objekt, men legger samtidig ikke skjul på at oppdraget er prestisjefylt. Det er Nokas som har hatt sikkerhetsoppdraget der de siste årene.