Du er her

Oppkjøp dobler Sector-omsetning

Sector Alarm Holdning AS dobler omsetningen og mer enn tripler antall ansatte når de nå kjøper G4S i Sverige. Selskapet er fast bestemt på å delta betydelig i konsolideringen av den nordiske vakt- og sikkerhetsbransjen.
Av Even Rise
Publisert 17.07.2014 20:15

Nyheten om at norske Sector Alarm Holdning AS kjøper svenske G4S overrasker mange i den norske sikkerhetsbransjen. I dag har de cirka 1300 ansatte, hvorav nærmere 600 av dem jobber i Norge. Resten er sysselsatt i selskaper Sector har kjøpt opp i Sverige og Irland, samt i Spania hvor kundesenteret for Norge og Sverige er lokalisert.

(Foto: Even Rise)

Omsetningen i Sector Alarm Holdning AS er i dag cirka 1,3 milliarder kroner. Oppkjøpet av svenske G4S gjør at denne dobles, dersom man ser bort fra kursforskjellen på den norske og den svenske kronen.

Sector Alarm har frem til nå vært totalleverandør av tjenester innen alarm for private hjem. Det svenske oppkjøpet gjør dem til en komplett leverandør av sikkerhetsløsninger også for næringsliv og offentlig virksomhet. Det Kongelige Slott i Stockholm er blant dem som blir en av Sector Alarms prestisjekunder når handelen blir realisert. Det forutsettes at det svenske konkurransetilsynet godkjenner oppkjøpet.

– I tillegg til å overta alarmkunder innen privatmarkedet og de næringslivskundene som karakteriseres som små og mellomstore, vil vi også drive den delen av G4S i Sverige som omfatter vektere, utrykningsenheter og de mer større sikkerhetsinstallasjonene, sier finansdirektør Eystein Lund i Sector Alarm Holding AS.

De to førstnevnte kategoriene vil raskt bli samordnet med virksomheten til Sector Alarm AB i Sverige for på den måten raskest mulig å høste synergier av oppkjøpet. Når det gjelder vakt, utrykning og de store sikkerhetsinstallasjonene, vil dette bli drevet i G4S-navnet en stund til. Dette er nye forretningsområder for Sector Alarm Holdning, men finansdirektøren understreker samtidig at dette er et satsningsområde i Sverige hvor de håper å vokse.

– For et par år siden solgte G4S i Norge boligalarmdivisjonen sin til Nokas, som like etterpå solgte alarmporteføljen til Sector – for selv å sikre seg utrykninger til disse alarmkundene. Er oppkjøpet deres i Sverige et ledd i å beholde G4S sine alarmkunder og selge resten av virksomheten til andre?

– Som sagt er vakt og sikkerhetsinstallasjoner et satsningsområde for oss i Sverige nå. Vi har ingen planer om å selge noe av det vi har kjøpt. Sector Alarm ønsker å delta i den pågående konsolideringen av sikkerhetsbransjen i hele Norden, og dette oppkjøpet understreker dette. Vi har en langsiktig strategi om å bli en europeisk aktør, sier Lund.

– Er oppkjøpet av G4S i Sverige, med sin vakt- og installasjonsdivisjon, starten på at dere satser på disse to tjenestene innen næring også i Norge?

– Som sagt vil vi vokse og bli en europeisk aktør. Hva som skjer vil jeg ikke forskuttere her, men skal vi bli en aktør innen disse segmentene i Norge vil det neppe bli fra scratch. Da må det i så fall bli gjennom oppkjøp.

– Hvor stor effektiviseringsgevinst regner dere med å ta ut etter sammenslåingen?

– Selvsagt har vi gjort beregninger for hvilke synergier vi mener er reelle, men disse tallene holder vi for oss selv inntil videre, sier Lund.

G4S, som er verdens største sikkerhetsselskap, har i lang tid signalisert at de ønsker seg ut av Norden. De solgte for litt over to år siden verditransporten sin i Sverige til Nokas. På slutten av fjoråret solgte de resten av virksomheten sin i Norge til Nokas. Aktuell Sikkerhet vet at det for en tid tilbake var forhandlinger med blant annet Nokas om å overta G4S-tjenester i Danmark, men dette strandet da en annen kjøper ble foretrukket. Manglende finansiering gjorde imidlertid at salget den gang ikke ble realisert.

– Har dere hatt hard konkurranse i kjøpsprosessen av svenske G4S?

– Med den eksklusivitet vi har hatt gjennom en periode, har vi ikke følt noen konkurranse. Meg bekjent har vi vært alene, sier Eystein Lund.

G4S i Sverige er det sjuende selskapet Sector Alarm kjøper i løpet av de siste 30 månedene. Svenske Trygga Hem med sine 22.000 kunder er ett av dem og viser at Sverige er blant landene de vil satse i.

Sector Alarms totale virksomhet hadde et EBITDA-resultat på 423 millioner kroner i fjor.