Du er her

Økt satsning mot kataloghaiene

Myndighetene øker innsatsen for å stoppe de såkalte kataloghaiene. Det skjer blant annet etter at Virke, i samarbeid med TV2-nyhetene, avslørte et stort kriminelt nettverk i Trondheim.
Av Even Rise
Publisert 28.06.2017 12:52

Nylig møtte flere aktører hos Økokrim for å bistå med råd til politi og påtalemyndighet slik at de kan bli bedre i jobben med å stoppe kriminelle bakmenn bak de såkalte katalogselskapene. De som deltok var i tillegg til Økokrim; Politidirektoratet, Riksadvokaten, Virke, NSR og NHO.

I forkant var det gått brev fra Virke til Riksadvokaten med krav om at problemstillingen rundt slik svindel gis høyere prioritet.

– Der pekte vi blant annet mot Sverige, hvor de har lyktes med å redusere denne typen kriminalitet på grunn av god samhandling mellom distrikter og etater, sier sikkerhetsrådgiver Thor Martin Bjerke i Virke.

Hele 7 av 10 norske virksomheter ble ifølge Bjerke i 2016 svindlet eller forsøkt svindlet av katalogselskaper, fakturasvindlere eller lignende. Ifølge undersøkelser Virke har gjort, kan det årlig dreie seg om beløper for over 2 milliarder kroner.

– Det er flott at dette tas opp på et såpass høyt nivå, sier Thor Martin Bjerke og sikter til nevnte møte.

Han får støtte fra seniorrådgiver Arne Røed Simonsen i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

– Det er positivt at politiet tar denne kriminalitetsformen på alvor. Samarbeid mellom ulike aktører, som for eksempel Varslingslisten, er viktig for å begrense disse. Ingen av oss klarer det alene.

Bjerke sier at det nå foreslås å etablere et nettverk for å varsle om slik svindel, og at varslene behandle sentralt heller enn i distriktene.

– Det er en liten gruppe aktører og et stort antall virksomheter som rammes, så dette må få betydning i prioriteringen, sier Bjerke.

Dette er Trondheimssaken:

– Fra 2015-2016 fikk Virkes advokater en rekke henvendelser fra medlemmer som mente seg villedet til å inngå avtaler de ikke ønsket. Etter hvert dannet det seg et mønster, og det var tydelig at mange av tilbyderne hørte til i Trondheim og hadde felles bekjente. Felles for dem var også at mange var tidligere mistenkt for ulovlig katalogsalg i andre selskaper. Virksomheter som anmeldte forholdene ble ofte møtt med henleggelse raskt, sier Bjerke.

Sammen med TV2 Nyhetene ble det avdekket en rekke saker som førte til at politiet åpnet etterforskning og siktet en rekke personer. To av hovedmennene må ifølge Bjerke møte i tingretten til høsten.

– Vi hadde aldri fått has på dette nettverket uten at medlemmene våre jevnlig meldte inn saker, sier Bjerke – og oppfordrer alle som rammes om å bruke skjema på varslingslisten.no.

Direktør Jack Fischer Eriksen i NSR gleder seg over avsløringen av kataloghaier både i Trondheim og Follo:

– Etter tilslagene i Trondheim og Follo har vi i NSR opplevd en betydelig nedgang i antall henvendelser til Varslingslisten, sier han.

Faktaboks

Varslingslisten er et selvhjelpsverktøy for norske virksomheter, slik at de lettere kan gå klar av upresis markedsføring og andre uryddige salgsfremstøt som lett blir misoppfattet. Listen skal gjøre det lettere for virksomhetene å viderebringe erfaringer med slike forhold.
Virksomheter som opplever slike problemer, kan:

  • selv få hjelp ved å lese  hjemmesiden
  • hjelpe andre virksomheter ved å rapportere egne erfaringer til Varslingslisten.