Du er her

NRK velger Securitas og Mil Sec

Når NRK de kommende årene skal kjøpe sikkerhetstekniske installasjoner, er det Securitas og Mil Sec som deler leveransen seg imellom – henholdsvis innen adgangskontroll, alarm og kamera og fysisk byggsikring.
Av Even Rise
Publisert 24.04.2018 11:18

Anskaffelsesverdien på de to rammeavtalene som Norsk Rikskringkasting (NRK) har signert med henholdsvis Securitas og Mil Sec er på 20 millioner kroner. Aktuell Sikkerhet har grunn til å tro at fordelingen er cirka 50/50.

– Vi er svært fornøyde med tildelingen av rammeavtalen som for vår del omfatter adgangskontroll, alarm og kameraovervåking. Dette er en stor og betydningsfull avtale for Securitas, sier salgsdirektør Stein Kjetil Sveen i Securitas Teknikk.

Securitas har gjennom en årrekke levert teknisk sikkerhet til NRK.

– Sammen med key account manager Torvald Mauseth har vi lagt ned mye arbeid i anbudet. Konkurransen innen teknisk sikkerhet er tøff. Tildelingen viser at NRK er fornøyd med det vi hittil har levert og at de har tro på oss også i fremtiden, sier Sveen.

Avtalen, som er på to år + ett + ett år, omfatter også support, service og konsulenttjenester.

Det samme gjelder for rammeavtalen Mil Sec har fått med NRK, som omfatter byggteknisk sikkerhet – herunder glassikring. Dette er i realiteten en forlengelse av avtalen som Mil Sec allerede har hatt i fire år.

– Vi er både glade og stolte over at vi har fått fornyet tillit av NRK. Avtalen omfatter generell bygningssikkerhet, blant annet dører, sluser, vindusforsterkning og adgangssperrer, sier daglig leder Per Ove Paulsen.

Mil Sec, som for snart halvannet år siden ble oppkjøpt av Rapp Bomek, har de siste månedene utvidet antall ansatte med tre prosjektledere, henholdsvis Øystein Halvorsen (tidligere Ceverion), Rune Hagen (tidligere prosjektleder G4S/sikkerhetsrådgiver Universitetet i Oslo) og Frank-Arild Kværner. Sistnevnte kommer fra stillingen som eiendoms- og sikkerhetssjef ved Sunnaas sykehus. 2. mai ansettes også en ny tekniker. Dette er Kristian Hellerud som kommer fra Leica Geosystemer. Når han begynner vil selskapet ha elleve ansatte.

De siste kjente leveransene Mil Sec sikret seg den siste tiden knytter seg til sikkerhetsdører og sikkerhetsporter i det nye Munchmuseet og Nasjonalmuseet. De har blant annet også levert ulike sikkerhetsinstallasjoner til Politidirektoratet i Oslo og det nye politihuset i Tønsberg. Aktuell Sikkerhet har tidligere omtalt «bombefilmen» Mil Sec leverer, og som trolig reddet mange menneskeliv i Regjeringskvartalet 22. juli 2011.