Du er her

NOKAS-penger til Ettersøkt

If Skadeforsikring gir penger fra NOKAS-ranet til tyveriregisteret Ettersøkt. Registeret på nettsiden www.ettersokt.no er ett av de beste midlene som finnes for å hindre spredning av tyvegods.
Av jan@askmedia.no
Publisert 12.03.2010 07:00

(Illustrasjon: Trond Erik Hillestad)

Konserndirektør Morten Thorsrud i If sier Ettersøkt er et viktig bidrag for å hindre spredning av tyvegods fra organiserte bander. Siden starten i 2005 har nettsiden bidratt til at tyvegods for mange millioner kroner har kommet til rette igjen, samt at flere er tatt for forsikringssvindel.


Viktig verktøy

– Derfor støtter vi nå virksomheten med 50 000 kroner. Samtidig håper vi de rette myndigheter vil legge forholdene til rette slik at de som står bak nettsiden, får best mulig arbeidsforhold. Det er viktig, når vi vet hvor store utfordringer politiet har med den organiserte kriminaliteten, sier Thorsrud.

Også andre nestleder av Justiskomiteen på Stortinget, André Oktay Dahl (H), mener Ettersøkt er et viktig verktøy. Han sier det er svært viktig at If støtter aktiviteten.

– Høyre har også foreslått statlig overtakelse og støtte til drift, og vil fortsatt arbeide for gode rammevilkår for denne tjenesten, sier Dahl.


Ransutbytte

Mot slutten av 2009 etablerte If et fond med 250 000 kroner fra NOKAS-ranet. Selskapet satte av penger fra den delen av ransutbyttet som er kommet til rette. Av selskapets opprinnelige krav på 57 millioner kroner, er ca. seks millioner tilbakeført til If. Skulle mer av ransutbyttet komme til rette, vil If sette av ti prosent av alt som tilfaller selskapet fra selve ransutbyttet. Pengene skal gå til formål som bekjemper organisert kriminalitet.

Bakgrunnen for at If er involvert i NOKAS-saken, er at selskapet forsikret Norsk Kontantservice AS (NOKAS), og måtte derfor betale ut erstatning lik ransbeløpet til NOKAS.


Viktig tjeneste

Nettsiden www.ettersokt.no ble etablert i januar 2005. Jan Karlsen, som startet siden og driver den fortsatt, sier han er glad for støtten fra en stor og seriøs aktør.

– Jeg vet at vi har bidratt til å få mye tyvegods til rette. Målet er å gjøre dette i enda større omfang, sier Karlsen.

Han legger til at lønnsomheten for tyv og heler må fjernes for å få bekjempet vinningskriminaliteten.

– Når du varsler tyveri på Ettersøkt med informasjon om serienummer, id-nummer, rammenummer og lignende, blir disse gjenstandene automatisk spor-/søkbare for alle som har tilgang til internett, uavhengig om tyvegodset oppdages innenlands eller utenlands, forteller Jan Karlsen.


Endre rammevilkår

I fjor vår ble det vanskeligere for Ettersøkt å få komplette lister over stjålne gjenstander på grunn av strengere tolkning av personvernlovgivningen. Nå oppfordrer If de rette myndigheter til å endre retningslinjene slik at listene igjen kan utleveres, til beste for publikum og samfunnet.

– Det ser ut til at politi og politikere er enige i at dette er et godt tiltak. Da burde det være enkelt å gjøre nødvendige endringer, sier Morten Thorsrud hos If.

– Etter møter med de mest sentrale Stortingspolitikerne har jeg et godt håp om at dette skal bli løst i nærmeste framtid, sier Jan Karlsen i Ettersøkt.

For mer opplysninger og kontakt:

● If Skadeforsikring: Informasjonsrådgiver Jon Berge, tlf. 905 98 680.

● Ettersøkt: Jan Karlsen, tlf. 47 37 50 97.

● Andre nestleder av Stortingets justiskomité, André Oktay Dahl (H), tlf. 23 31 33 45

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken!

Abonnér på Aktuell Sikkerhet, og få seks utgaver i året!

"