Du er her

Nokas-oppgjør: – Kan true den norske konkurransen

Konkurransetilsynet mener fortsatt at Sector sin massive inntreden i Nokas kan hindre effektiv konkurranse i det norske sikkerhetsmarkedet. Det går frem i et omfattende dokument partene nå har mottatt.
Av Even Rise
Publisert 09.01.2019 15:51

Aktuell Sikkerhet omtalte tidlig i sommer avtalen om at Nokas skulle overta virksomheten til Sector-eide Avarn Security i Sverige og Finland. Oppgjøret var planlagt å skje i form av nesten 50 prosent Nokas-aksjer, samt overførsel av alarmkunder fra Nokas til Sector Alarm.
Konkurransetilsynet konkretiserer dette med at Sector Alarm AS skal overta Nokas AS sin alarmvirksomhet relatert til SMB- og privatmarkedet, og at aksjeoppgjøret vil gi Sector Alarm Group AS en eierandel på 49,99 prosent i Nokas AS.
I august ble partene pålagt meldeplikt for handelen av Konkurransetilsynet. Etter å ha mottatt og gjennomgått meldingen, finner Konkurransetilsynet fortsatt grunn til bekymring.
– Vi har gitt partene en frist til 25. januar for å komme med merknader. Deretter har vi 15 virkedager på å fatte en beslutning; enten om å tillate ervervelsen, forby den eller å tillate den i henhold til partenes eventuelle forslag til avhjelpende tiltak.
Det sier fungerende avdelingsdirektør Marita Skjæveland i Konkurransetilsynet.  
– Dersom slike forslag til avhjelpende tiltak kommer, utsettes vår frist med ytterligere 15 virkedager til vurdering av disse. Partene har gjennom hele prosessen mulighet til å bidra med slike forslag, men hittil har ingen av dem valgt å benytte seg av denne muligheten, legger hun til.
Kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas bekrefter at de er i dialog med konkurransemyndighetene.
– Vi gjennomgår dokumentene som Konkurransetilsynet har sendt oss, og vil selvsagt svare på de spørsmål som er stilt, sier han.
– Hva er Konkurransetilsynet mest bekymret for?
– Konkurransetilsynet er i hovedsak bekymret for at SMB- og boligalarmmarkedet vil bli stående igjen med to store aktører, Sector og Verisure, dersom denne ervervelsen gjennomføres. Selv om Nokas er en liten aktør i dette markedet i dag, er de viktige for konkurransen. Videre vil Sector, med sitt planlagte eierskap i Nokas, kunne utøve en innflytelse på selskapets virksomhet og adferd overfor nevnte alarmmarked. Dette er noe vi frykter at kan hindre effektiv konkurranse, sier Skjæveland.

– Etter oppkjøpet, forutsatt at det godkjennes, vil Nokas omsette for cirka åtte milliarder kroner og ha 17.000 ansatte. Da blir det naturlig å se på muligheten for å gå på børs, uttalte konsernsjef Heine Wang i Nokas i sommer.