Du er her

Nokas med nytt oppkjøp

Nokas kjøper seg opp i nok et sikkerhetsselskap. Denne gangen overtar de fullt og helt et foretak med omsetning på nesten 150 millioner kroner og 40 års historie i Norge.
Av Even Rise
Publisert 11.07.2014 12:30

Konsernsjef Heine Wang i Nokas. (Foto: Even Rise)

Denne gangen er det AS Skan-kontroll som Nokas AS sikrer seg 100 prosent eierskap i. Fra før har de hatt hånd om 32,05 prosent av aksjene i selskapet, hvor familien Unn, Ulf-Gunnar og Siv-Kristin Breisnes har hatt råderetten over til sammen 54,44 prosent fordelt i hvert sitt holdingselskap.

Kjøpet ble offentliggjort for de ansatte fredag formiddag.

På sin egen hjemmeside presenterer Skan-kontroll seg som et selskap med ekspertise innen håndtering av svinnproblematikk i handelsnæringen. De tilbyr også en rekke tjenester innenfor områdene kontroll, vakthold, sporing, overvåking og spaning. Dette inkluderer kursvirksomhet og utarbeidelse av instrukser. Skan-kontroll har også en døgnbemannet vaktsentral.

Skan-kontroll har i dag flere enn 350 ansatte. Hovedkontoret ligger i Oslo, og de har avdelingskontor henholdvis i Bergen og Trondheim. Selskapet har spesielt gjort stor suksess med sine analysetjenester, som i stor grad brukes til å forebygge vinningskriminalitet utført av organiserte bander over store geografiske områder. Aktuell Sikkerhet har mange ganger omtalt dette, og flere ledere i politiet sier at deres evne til å oppklare kriminalitet vil bli stilt mange år tilbake dersom Skan-kontrolls analysetjeneste opphører slik den er organisert i dag.

Med det oppkjøpte selskapets omsetning i fjor på 148,8 millioner kroner, vil Nokas nå få en omsetning på cirka 3,8 milliarder kroner. Det forutsettes at Konkurransetilsynet sier ja til oppkjøpet.

Skan-kontroll nådde i fjor et resultat før skatt på 9,4 millioner kroner. Det var Unn og Gunnar Breisnes som startet Skan-kontroll i 1974. De traff hverandre da begge jobbet i Bedriftskontroll. Etter en stund dro de, ifølge boken "Kvinnelige gründere forteller" utgitt av NHO Service, til København for å drifte datterselskapet Skandinavisk Bedriftskontroll, og ved hjemkomsten derfra var Bedriftskontroll blitt solgt til Securitas. Dette gjorde at de bestemte seg for å etablere det som i dag er blitt en betydelig aktør i norsk sikkerhetsbransjen. Da Gunnar Breisnes døde i 2002 overtok Jørn Cato Olsen den daglige ledelsen.

I tillegg til at Nokas og Breisnes-familien har vært betydelige eiere i Skan-kontroll, har også markedsdirektør Tommy Sæle og administrerende direktør Jørn Cato Olsen hatt store eierandeler gjennom henholdsvis TSI AS (8,8 prosent) og JCO AS (5,21 prosent). Alle investerer deler av salgssummen i Nokas AS.

Skan-kontroll skal drives videre som en egen juridisk enhet i form av et datterselskap i Nokas AS. Jørn Cato Olsen fortsetter som administrerende direktør. Dette sier han om salget:

Jørn Cato Olsen. (Foto: Even Rise)

– Vi ser frem til å utvikle og drifte Skan-kontroll videre under Nokas konsern. Dette gir oss nye og mye større muligheter til å utvikle selskapet og tjenester videre, ikke minst også geografisk. Både administrativt og operativt ser vi store muligheter i å være tilsluttet et så stort og profesjonelt konsern som Nokas. Vår visjon om å være «Nordens ledende bekjemper av svinn» vil også kunne få en større betydning i fremtiden med de vekststrategier som Nokas har. Skan-kontroll vil fortsatt bli drevet som en egen juridisk enhet med det samme management som tidligere.

– Markedet for sikkerhetsløsninger er i stadig endring. Teknologiske fremskritt, trusselbildet vi lever i og endrede kundepreferanser fungerer som drivkrefter i markedet. Skan-kontroll er et av de beste sikkerhetsselskapene i Norge sett både opp mot kompetanse, produkter og ikke minst lønnsomhet. Selskapet har hatt en meget solid utvikling de siste årene. Vi er derfor meget fornøyd med at selskapet nå blir en del av konsernet. Vi ønsker at selskapet skal fortsette som et eget datterselskap for å sikre den videre positive utviklingen. Ved at de blir en del av konsernet vil vi bidra til å åpne nye markeder og at vi kan integrere deres tjenester inn mot konsernets kunder, sier konsernsjef Heine Wang.

Her kan du lese om to ranere som politiet ikke tror ville blitt tatt uten hjelp fra Skan-kontroll.

Skan-kontroll kjøpte sporingsportefølje fra alarmselskap.

Her kan du laste ned reportasje fra papirutgaven om Skan-kontrolls analysearbeid og betydningen det har for politiet.

Her kan du lese om oslopolitiets etablering av skimmingruppa som følge av Skan-kontrolls avsløring.

"