Du er her

Nokas kjøper G4S

Sikkerhetskonsernet Nokas tar et nytt og betydelig grep for å posisjonere seg. Denne gangen overrasker de med å kjøpe hele virksomheten til G4S i Norge, som teller 2500 ansatte.
Av Even Rise
Publisert 31.10.2013 13:00

Konsernsjef Heine Wang. (Foto: Even Rise)

– Dette er starten på et nytt norsk eventyr i vår bransje.

Det sier country manager Vidar Berg i G4S om at hans engelske eiere nå overdrar virksomheten sin i Norge til Nokas AS.

Nokas overtar altså samtlige aksjer i den norske delen av G4S. Nokas er fra før totalleverandør av sikkerhetstjenester i det skandinaviske markedet innen verdihåndtering, alarm- og vakttjenester, samt safety- og rådgivningstjenester. Det er forventet at oppkjøpet vil gi Nokas en totalomsetning på nærmere 3,5 milliarder kroner.

Dersom oppkjøpet godkjennes av konkurransemyndighetene innen seks uker, vil Nokas sysselsette til sammen cirka 5000 ansatte. G4S-navnet blir i såfall historie i Norge, og vekterne i såvel sikkerhetskontrollen på Gardermoen som alle andre steder hvor G4S er representert i dag, vil kle seg i Nokas-uniformer.

G4S vil uavhengig av salget i Norge fortsatt være verdens største sikkerhetsselskap. 

- Ett av motivene våre for å kjøpe G4S i Norge var å få alle de flinke og gode medarbeiderne over på vårt lag, sier konsernsjef Heine Wang i Nokas.

Country manager Vidar Berg i G4S går inn i konsernledelsen i Nokas med ansvar for vakt og flyplass i hele Norden.

Nokas startet beskjedent som Vakt Service i Tønsberg i 1987, hvor de fortsatt har hovedkontor. Dette vil bestå, samtidig som livet i Nokas-bygget på Brobekk i Oslo trolig vil øke i tiden fremover. Regionene og avdelingene rundt i landet vil bestå, men det er et mål å samlokalisere der dette er mulig.

Heine Wang antyder at Nokas gjennom oppkjøpet vil oppnå en markedsandel innen vakt på litt over 40 prosent. Han understreker at Securitas fortsatt vil være markedsledende.

At Nokas og G4S nå slår seg sammen, mottas med stor overraskelse i mange sikkerhetsmiljøer. Det er godt kjent at gründerselskapet er, og har vært, sultne på vekst. Dette har de synliggjort gjennom en lang, lang rekke oppkjøp over flere år.

Det er heller ikke overraskende at de tar nye grep for å posisjonere seg nå, etter at det i vår ble kjent at de mistet kontanthåndteringsavtalen med DnB. Denne kontrakten utgjorde en betydelig andel av selskapets omsetning.

Nye grep fra G4S er heller ikke overraskende. De engelske eierne solgte for et par år siden alarmdelen av sin virksomhet i Norge. Dette var et forretningsområde som ifølge Vidar Berg sto for en stor del av inntektene her til lands. I ettertid skal eierne ha angret på salget fordi det reduserte inntektene i Norge betydelig. Det er også et faktum at tapet av alarmvirksomheten førte til at det ble mer komplisert for G4S å organisere sin mobile vakttjeneste i tiden etterpå.

Det var for øvrig Nokas som kjøpte alarmdelen fra G4S. Denne solgte de videre til Sector Alarm etter kort tid. Fortjenesten som Nokas fikk på denne handelen har Heine Wang bekreftet at var cirka 100 millioner kroner. Mange stilte i ettertid spørsmål ved hvorfor G4S ikke solgte direkte til Sector Alarm, som også var med i kampen om de 56000 alarmkundene i G4S fra første stund. Dette ville i så fall økt innektene til salget betraktelig for G4S sin del. I stedet ble Nokas sittende igjen med fortjeneste på 100 millioner kroner, samt avtale om alarmuttrykning for Sector Alarm.

– Oppkjøpet av G4S gjør oss i stand til å ha en sunn og lønnsom forretningsdrift i årene som kommer. Vi skal sørge for høy leveransegrad på våre produkter og tjenester, og samtidig opprettholde kundenes tillit og forventning til kvalitet og økonomi, sier konsernsjef Heine Wang i Nokas.

Han mener markedet for sikkerhetsløsninger er i stadig endring.

– Teknologiske fremskritt, trusselbildet vi lever i og endrede kundepreferanser fungerer som drivkrefter i markedet. Sammenslåingen av selskapene gir oss en solid plattform for en videre geografisk vekst i Norden, sier Wang.

Nokas har allerede i dag virksomheter både i Norge, Sverige og Danmark. Wang er overbevist om at oppkjøpet av G4S vil gi store synergieffekter gjennom optimalisering av ressurser og kapasiteter.

– Dette vil gjøre oss i stand til å ha en sunn og lønnsom forretningsdrift i årene som kommer, sier han.

Også Vidar Berg i G4S er fornøyd med at selskapet nå legges inn i Nokas.

– Vi mener markedet trenger en sterkere norsk aktør som kan utvikle produkter og tjenester i takt med det kundene våre i alle segmenter forventer av oss i årene fremover. For våre kunder betyr sammenslåingen at vi i større grad kan tilby komplette sikkerhetsløsninger på alle plan over hele Norge. Dette gir oss økt konkurransekraft i markedet, og vi tror sammenslåingen danner grunnlag for det som kan bli starten på et nytt norsk eventyr i vår bransje. Vi har satt oss tydelige mål om å bli en markert sikkerhetsleverandør i Norge, noe både våre kunder og medarbeidere setter pris på, sier Vidar Berg.

Securitas understreker i ettermiddag på sine nettsider at Nokas-kjøpet av G4S i Norge må godkjennes av Konkurransetilsynet.

- Vår strategi ligger fast. Som en totalleverandør av sikkerhetsløsninger vil vi fortsette vår satsning på nye tekniske løsninger og levere god kvalitet til kundene våre, sier administrerende direktør Martin Holmen i Securitas AS på selskapets nettsider.

På nyåret i 2012 kjøpte Nokas G4S Cash Solutions AB med sine cirka 550 ansatte i Sverige. Det kan du lese om her.

Fakta om G4S:

G4S leverer alarm- og vakttjenester til næringslivet, offentlige etater og kommuner og vil, etter at man solgte ut privatvirksomheten sin i 2011, omsette for nærmere 1.2 milliarder i 2013. I tillegg leverer G4S HMS relaterte kurs samt konsulent- og rådgivningstjenester innen trussel og risiko-analyser samt sikkerhetstjenester til flyplasser. Det er G4S som blant annet leverer sikkerheten ved Oslo Lufthavn.

G4S selskapene i Norge er eid av engelske G4S plc som er notert på børsen i London og i København. (Kilde: Pressemelding)

Fakta om Nokas:

" Nokas er et ledende sikkerhetskonsern med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Nokas leverer sikkerhet- og kontanthåndteringsløsninger til rundt 130 000 kunder fordelt på to divisjoner: Nokas Cash Handling og Nokas Security & Safety. Selskapet ble etablert i 1987 og har vært i kontinuerlig vekst siden oppstarten. Fritt Ord, DNB og Jul Holding er de største aksjonærene ved siden av management. (Kilde: Pressemelding)