Du er her

Nokas bekrefter: – Vi blir 17.000 ansatte, og vil gå på børs!

Konsernsjef Heine Wang bekrefter at Nokas vil kjøpe Avarn Holding som har virksomhet i Sverige og Finland. Etter oppkjøpet, forutsatt at det godkjennes, vil Nokas omsette for cirka åtte milliarder kroner og ha 17.000 ansatte. – Da blir det naturlig å se på muligheten for å gå på børs, sier Wang.
Av Even Rise
Publisert 26.06.2018 12:42

Aktuell Sikkerhet publiserte nyheten om det planlagte Avarn-oppkjøpet mandag kveld med utgangspunkt i en reportasje som Finansavisen bringer til torgs i tirsdagens avis.

Avarn Holdning eies av Sector Alarm Group. En del av oppgjøret til sistnevnte består av Nokas-aksjer. Nokas presiserer i dag at tilbudet til Sector Alarm Group blant annet «innebærer salg av en ikke-kontrollerende aksjepost i Nokas». Etter det Aktuell Sikkerhet erfarer, vil selgeren sikre seg tett oppunder 50 prosent.

Torsdag vil styret i Nokas behandle spørsmålet om overtakelse av Avarn Holding. Deretter vil styret gi sin anbefaling til aksjonærene i forkant av en beslutning som forventes å bli tatt under en generalforsamling tidlig i juli.

Nokas sin nåværende rolle i det norske markedet vil ifølge selskapet ikke bli berørt. Oppkjøpet berører heller ikke det danske markedet hvor Nokas er tilstede med løsninger innen kontanthåndtering og øvrige sikkerhetsprodukter.

Dette sier Heine Wang om oppkjøpsplanene:

– Vi fortsetter våre vekstambisjoner gjennom strategiske oppkjøp kombinert med organisk vekst innen alle våre forretningsområder. Avarn-selskapene har høy annerkjennelse i markedet, og vil tilføre Nokas-konsernet betydelig bredde og kompetanse gjennom sine 7.900 dyktige medarbeidere. Ved å kjøpe Avarn konsoliderer vi et fragmentert svensk og finsk sikkerhetsmarked preget av et høyt kostnadsnivå, og vi vil bli et solid nordisk sikkerhetsselskap med styrket konkurransekraft. Dette vil skape tryggere arbeidsplasser, men vil også bety økt kvalitet og etterlengtete innovative nye tjenestekonsepter til kundene våre. Vi ser store synergieffekter gjennom en optimalisering av ressurser og kapasiteter både i de respektive markeder og på tvers av landegrensene. Så snart en søknad har vært gjennom ordinære konkurranserettslige prosedyrer, vil vi kunne starte arbeidet med å slå sammen og integrere selskapene i våre etablerte organisasjoner i Sverige og Finland. Deretter vil det være naturlig for oss å se på muligheten for å gå på børs.

Avarn Holdnings selskaper har en samlet omsetning på cirka 2,8 milliarder kroner. Fordelingen er slik:

Avarn Security Sverige:
Omsetter for 1,3 milliarder norske kroner. Tjenester innen vakt, tekniske sikkerhetssystemer og alarmstasjon. Har cirka 3.600 ansatte og leverer tjenester over store deler av Sverige. Et salg til Nokas må godkjennes av svenske konkurransemyndigheter.

Avarn Finland:

Selskapet er i en prosess om sammenslåing med Prevent 360. Når dette eventuelt godkjennes av finske konkurransemyndigheter vil Nokas få en eierpost på cirka 55 prosent. Den sammenslåtte finske virksomheten, som får cirka 4.000 ansatte, vil omsette for 1,4 milliarder kroner årlig av tjenester innen vakt, alarmstasjon, tekniske sikkerhetssystemer, fjernovervåking, nettverkssikkerhet og sikkerhetskontroll på flyplasser.

Avarn Cash Handling Finland:
Omsetter for cirka 190 millioner kroner og har 360 ansatte. Avarn Cash Handling leverer kontanthåndteringstjenester til det finske markedet, blant annet styring av kontanter (cash management).

Nokas har i dag en omsetning på cirka 5,1 milliarder kroner. Halvannen milliard av denne summen hentes i det svenske markedet, mens cirka 100 millioner kommer fra selskapets eksisterende virksomhet i Finland. Her kan du lese Nokas sin årsrapport for 2017.

Kjøpet av Avarn Holdning blir oppkjøp nummer 78 etter at Vakt Service (Nå Nokas) ble etablert i 1987.

– Med denne transaksjonen konsoliderer Nokas et fragmentert svensk og finsk sikkerhetsmarked. Nokas har tidligere gjennomført tilsvarende konsolidering i Norge. Nokas vil kunne ta ut betydelige kostnadssynergier i det svenske markedet mens vi i Finland overtar tre solide selskaper, der to allerede er i en prosess om å slå virksomhetene sammen. Nokas har også fra før investert i det danske markedet, opplyser Nokas nå i ettermiddag.

En eventuell sammenslåing med Avarn-selskapene forventes å starte rett over sommeren.

Nokas og Sector Alarm har også tidligere har gjort business sammen. Den gang tjente Nokas 100 millioner kroner på et videresalg i løpet «null-time».

Som Aktuell Sikkerhet refererte Finansavisen på i går kveld, ble det i generalforsamling tidligere i år gjort en vedtektsendring som fratok aksjonærer en medsalgsrett ved eventuelle større transaksjoner. Dette har skapt konflikter, noe du kan lese mer om her.